VVD-CDA-D66-ChristenUnie | Nederlandse Publieke Omroep

De verstandhouding van de eerste liberale partij van Nederland, de VVD en de NPO en haar voorlopers zijn nooit welwillend geweest. De oorzaak ligt in het feit dat de politieke kleuren in de loop der jaren bij de publieke omroep in haar diversiteit er van de VVD weinig zijn te vinden. Sinds 14 oktober 2010 is Mark Rutter van de VVD minister-president van ons land. Zijn politieke voorganger is geweest Cort van der Linden, die liberaal extra-parlementair minderheidskabinet heeft geleid van 29 augustus 1913 tot en met 9 september 1918.

De televisie zenders van NPO 1, 2 en 3 worden reclamevrij tot 20.00 uur. Online verdwijnt alle reclame bij de publieke omroep. Bij de verdeling van het geld voor de diverse omroepen worden het aantal leden van een omroep minder leidend. De kleine omroepen gaan erop vooruit; ten koste van de grote omroepen. Het Commissariaat voor de Media heeft vastgesteld in 2014 dat de omroepen de volgende aantallen leden hebben: AVRO/TROS 798.930; KRO/NCRV: 747.927; VARA/BBN: 686.439; EO: 440.788; MAX: 345.685; VPRO: 339.623; Human: 68.261; WNL: 52.966 en POWNED: 51.609.

En met ruim 3.5 miljoen leden op een bevolking van iets meer dan 17 miljoen inwoners mag gesteld worden dat de Nederlandse Publieke Omroep kan rekenen op brede steun. Die brede steun van de bevolking vind politiek Den Haag niet van belang. Maar de meer rechts georiënterende politieke partijen horen en zien te weinig het rechtse geluid op radio, televisie en internet. WNL en POWNED hebben de minste leden en zijn toch de omroepen met een rechts gekleurd geluid. Dus die hebben wat hulp nodig. En door het verplichte aantal leden niet meer leidend | verplicht aantal leden eerst 150.000 maar nu 50.000 | te laten zijn; kunnen de omroepen WNL en POWNED rekenen op meer zendtijd door de rechtse politieke verhouding van het huidige kabinet, dat vooral wordt aangestuurd door de VVD en CDA. D66 en de ChristenUnie meer fungeren als bijwagens om het kabinet van Mark Rutte aan meerderheden te helpen voor de politieke plannen van de VVD.

De televisiezender NPO 3 gaat ingrijpend veranderen. Nu richt die zender zich nog vooral op jongeren. In de nieuwe opzet verdwijnen programma’s van de landelijke publieke omroep grotendeels van het derde net. In plaats daarvan gaan regionale zenders die zendtijd invullen. Er blijft wel ruimte voor vernieuwende programma-concepten van de landelijke omroep. Verder moeten de twee zendgemachtigden zonder leden, de NOS en de NTR, moeten veel nauwer gaan samenwerken. In 1995 werd de NOS juist gesplitst op voorstel van de toenmalige regering en ontstond de NPS, de voorloper van de NTR. Het schrappen van de reclame kost in totaal 60 miljoen euro aan inkomsten per jaar. Daarvan wordt 40 miljoen euro gecompenseerd door de Rijksoverheid. De overige 20 miljoen euro moet de NPO opbrengen door te bezuinigen of meer geld te vragen aan de leden of de kabelmaatschappijen die de programma’s doorgeven. Met andere woorden een nieuwe mediabelasting die 20 miljoen euro moet opleveren en die geïnd zal gaan worden via de kabelmaatschappijen bij de burgers.

Minister Arie Slob |ChristenUnie | van Mediazaken voert dus heel duidelijk het rechtse beleid van VVD en CDA en dat kan hij rechtvaardgen als politicus van de ChristenUnie. De burgers van Nederland financieel monddood maken en dat met Gods zegen. De NPO is niet gelukkig met de plannen. Als dit klopt, betekent dit opnieuw een forse bezuiniging voor de Publieke Omroep, wordt gemeld door een woordvoerder van de NPO. Er was al sprake van minder budget door teruggelopen reclame-inkomsten en dit plan zou betekenen dat er straks nog minder reclame-inkomsten zijn, met als gevolg een nog grotere bezuiniging. Dat gaat dan absoluut ten koste van goede en geliefde programma’s en maakt de publieke omroep minder slagvaardig, aldus ingewijden binnen de NPO. Veel instanties reageren negatief op het besluit om het aantal reclames op uitingen van de publieke omroep terug te schroeven. De NPO zegt dat de uitgelekte plannen een nieuwe forse bezuiniging betekenen en dat gaat absoluut ten koste van goede en geliefde programma’s en maakt de publieke omroep minder slagvaardig.

De Stichting Ether Reclame | afgekort: STER | die de reclameblokken verzorgt bij de NPO, is volledig verrast door ‘het onverwachte nieuws’. De organisatie zegt nog te wachten op een officieel bericht van het ministerie en was graag eerder geïnformeerd. De Bond van Adverteerders | afgekort: BvA | ziet alleen maar verliezers in het plan om op televisie tot 20.00 uur geen reclame uit te zenden op NPO 1, NPO 2 en NPO 3. Bedrijven kunnen straks moeilijker hun doelgroepen bereiken. Daarnaast zullen de reclametarieven omhoog gaan, heeft directeur Henriette van Swinderen van de BvA zich laten ontvallen. En extra kosten door verhoging van de reclametarieven worden doorberekend bij de consument en derhave betalen de burgers het gelach. De directeur van de BvA verwacht niet dat commerciële omroepen zullen profiteren van het besluit. Zij denkt dat de bedrijven het geld waarmee ze nu reclamezendtijd bij de STER inkopen, straks voornamelijk zullen uitgeven aan online reclame bij buitenlandse techbedrijven

De vakbond van journalisten reageerde met gemengde gevoelens. De bond vindt het een goede ontwikkeling om de publieke omroep minder commercieel te maken, maar vindt het zorgelijk dat de publieke omroep nog afhankelijker wordt van de politiek. En daar hebben ze wel een punt. In de afgelopen jaren is met meerdere bezuinigingsrondes gebleken dat de politiek geen betrouwbare partner is geweest voor de publieke omroep. Juist in deze tijd moeten de kerntaken van de omroep overeind blijven en daarvoor is continuïteit van inkomsten van groot belang.

Een ander aspect van de toekomstplannen voor de publieke omroep is dat NPO 3 ingrijpend gaat veranderen. Regionale zenders moeten een groot deel van de programmering van de tv-zender gaan vullen. De regionale omroepen zijn er blij mee. En zij verwachten dat op NPO 3 landelijke programma’s te zien zijn, die worden afgewisseld met regionale programma’s die streekgebonden worden uitgezonden. De BBC doet dat in Groot-Brittannië al jaren en trekt daarmee veel kijkers. Een format dat werkt in het buitenland werkt niet altijd in Nederland. Hoe het ook gaat worden met de NPO, de bevolking krijgt de rekening van de politieke spelletjes van VVD-CDA-D66-ChristenUnie.

Welkom bij het Holland Magazine