Geen donor geen donatie | Is dat de eerlijke deal?

Geert de Jonge | Columnist

De donorwet is op 13 september 2016 in de Tweede Kamer en op 13 februari 2018 in de Eerste Kamer aangenomen. Sinds 13 februari 2018 hebben 508.000 mensen hun keuze laten vastleggen in het donorregister. Meer dan de helft van de Nederlanders heeft nog niet laten weten of ze hun organen willen afstaan na het overlijden. Naar schatting overlijden ieder jaar zo’n 150 mensen terwijl ze op een wachtlijst staan voor een orgaan- of weefseltransportatie. Er staan ongeveer duizend mensen op de wachtlijst.

Bijna 6,7 miljoen | dat is 44% van de Nederlanders van 12 jaar en ouder | hebben op dit moment hun keuze laten registreren in het donorregister. Dat zijn er 508.000 meer dan op 13 februari 2018 toen de nieuwe wet werd aangenomen. Noteerde het al eerder. Van de mensen die zich hebben geregistreerd zijn 3.8 miljoen donor; 2,1 miljoen mensen geven aan geen donor te willen zijn en ruim 750.000 Nederlanders laten de keuze aan nabestaanden. Op 1 juli 2019 gaat de donorwet in. Volwassenen moeten dan expliciet hebben laten weten wat ze willen na hun dood. Anders wordt ervan uitgegaan dat de organen voor transplantatie mogen worden gebruikt.

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg benadrukt het belang van registratie. ‘Er zijn nu dagelijks situaties waarbij nabestaanden bij het plotselinge overlijden van een naaste niet weten of diegene organen wilde afstaan. Of men wel of geen toestemming geeft, is een persoonlijke afweging. Het is een moeilijk onderwerp, maar het is belangrijk dat iedereen hier goed over nadenkt en de keuze voor 1 juli 2020 invult’.

Uit de cijfers blijkt dat mannen | 31% | iets vaker dan vrouwen | 29% | bezwaar maken tegen orgaandonatie. Er zijn ook regionale verschillen. Brabanders zijn met 60% het vaakst als donor geregistreerd terwijl slechts 38% van de inwoners van Flevoland organen af wil staan na het overlijden.

Gebleken is dat religies een belangrijke rol kunnen spelen bij veel mensen. Welke voor- en tegenargumenten zijn er binnen de vier grootste religies?

RELIGIEUZE ARGUMENTEN VOOR ORGAAN- EN WEEFSELDONATIE:
Het Protestantisme | ‘Voor een Christen is het belangrijk om te delen. Orgaan- en weelseldoatie is een mooie vorm van delen’. * Islam | ‘Het redden van een leven is een belangrijke handeling in de Islam. Allah zegt: ‘En voor hen die iemand het leven schenkt, is het alsof men aan alle mensen het leven heeft geschonken’. Als u een  orgaan doneert red u een leven’. * Het Katholicisme | ‘Heb uw naasten lief is een belangrijke uitspraak van Jezus Christus. Hij bedoelde dat men moet proberen goed voor andere mensen te zorgen. Orgaan- en weefseldonatie passen daar goed bij omdat u als donor mensen hept’. * Het Jodendom | ‘Het is een belangrijk goed voor het leven te zorgen. Een leven redden is belangrijker dan het heel laten van je lichaam. Als orgaandonor red men het leven van iemand anders’.

RELIGIEUZE ARGUMENTEN TEGEN ORGAAN- EN WEEFSELDONATIE:
Het Protestantisme | ‘Het is belangrijk dat uw lichaam op de dag des oordeels heel is. Daarom kunt u geen donor worden’. * Islam | ‘Uw lichaam is niet van u maar van Allah. Iets van iemand anders kunt u niet weggeven. U kunt dus geen donor worden want dan geeft u iets van uw lichaam weg’. * Het Katholicisme | ‘Als u wat leent moet u er voor zorgen dat het niet kapot gaat. U moet uw lichaam goed aan God geven. Als u donor wordt, is uw lichaam niet meer heel. Daarom kunt u geen donor worden’. * Het Jodendom | Bij het scheppen van ons lichaam is God als voorbeeld genomen. Daarom is het belangrijk dat ons lichaam heel blijft. Als eerbetoon aan God. Bij orgaan- en weefseldonatie schend u de eer van het dode lichaam’.

Zelfbeschikkingsrecht is een belangrijk uitgangspunt die ieder mens heeft. En dat betekent dus ook dat ieder u zelf mag bepalen of u uw organen en weefsel wil doneren of dat u het overlaat aan uw nabestaanden. Als u zich niet laat opnemen in het donorregister als donor of dat u het overlaat aan uw nabestaanden dan heeft u geen recht op orgaan- of weefseltransplantatie. Immers u weigert uw medemens te helpen en dan heeft u uw rechten verspeeld en wordt u derhalve niet geholpen. Er is feitelijk geen plaats voor profiteurs. Met andere woorden voor wat hoort wat. Geheel in stijl van de voorargumenten van de vier grootste religies. Zijn de tegenargumenten dan niet menselijk. Natuurlijk wel. Het is een keuze die u heeft gemaakt. En die moet door uw mede-mens worden gerespecteerd gelijk u die tegen orgaan- en weefseldonatie is moet aanvaarden dat u niet in aanmerking kunt komen voor orgaan- of weefseltransplantatie. Is dat de eerlijke deal?

Welkom bij het Holland Magazine