Boeren zoeken bestaansrecht voor nu en later

Geert de Jonge | Columnist

Op het Malieveld in Den Haag stonden honderden trekkers maar ze zijn met duizenden van die vierwielers naar de Hofstad gekomen. Boeren protesteerden tegen mogelijke nieuwe stikstofmaatregelen en het negatieve beeld dat er volgens hen over boeren wordt verspreid. De politiek stelde recentelijk om de veestapel te halveren. Dat was voor veel boeren de directe aanleiding om te protesteren. Ook elders in het land uiten boeren hun onvrede. In het rapport dat de commissie onderleiding van oud-minister Johan Remkes presenteerde, staat onder meer dat verouderde, vervuilende boerenbedrijven in de buurt van natuurgebieden moeten worden gesaneerd.

De 34-jarige Franciska van de Kamp heeft zo’n boerderij. Zij kan een nieuwe stal niet financieren. De boerin heeft 85 melkkoeien en een nieuwe stal laten bouwen kost € 340.000,00. De financiering krijg deze boerin niet en dan zit ze muurvast. De regels voor boeren veranderen vaak deelt Franciska van de Kamp desgevraagd mede en dat maakt haar boos. Een maand nadat de fosfaatrechten werden verdeeld, breidde haar boerderij uit. Maar op basis van die rechten die al waren verdeeld, moest zij ondanks de uitbreiding toch vijftien koeien wegdoen. De politiek moet zich eerst verdiepen in het boerenbestaan voordat ze beleid gaan maken. Of zoals een ander stelde dat de boeren best willen vernieuwen, maar het kan vaak niet. Den Haag eist veel, maar er wordt niet meegedacht. Maar er zijn genoeg boeren op het Mailieveld in Den Haag die wel wat kwijt willen.

Jan Dirk Bierema | links op de foto | is pluimveehouder en akkerbouwer in Groningen. Hij exploiteert plofkippen maar wil best investeren in Beter Leven. Dat levert hem ook minder stress op, want dat is makkelijker om te managen. Het grote probleem is dat dat een grote investering is waar de consument uiteindelijk niet voor wil betalen. Dus die investering verdient de Groninger niet terug.

Egbertjan Hilbrands | midden op de foto | is biologische melkveehouder en komt uit het Drentse Wezup. Volgens deze boer wordt er wel steeds geroepen dat mensen meer biologische producten willen, maar zij zien die markt eigenlijk niet groeien. Consumenten in de supermarkt kiezen toch nog steeds het goedkoopste. Maar tegelijkertijd worden boeren in het publieke debat wel weggezet als zij niet biologisch zijn. Landbouw neemt trouwens ook stikstof op, maar daar hoor je niks over. Er moeten meer feiten in het debat komen.

Leo de Vos | rechts op de foto | uit het Drentse Peize heeft tweehonderd melkschapen. Voor boeren die melkschapen houden, zijn minder regels. Het is een nichemarkt; |een boer die zich richt op een nichemarkt levert een goed dat, of dienst die niet door de andere partijen in de markt wordt aangeboden | . Daarom is Leo de Vos er ook mee begonnen.

De boeren zijn duidelijk: ‘Hou je van brood, vlees of friet zonder de boeren gaat het niet’. Het wordt tijd dat mensen en de politiek voor ons gaan zorgen, anders gaan wij ook niet meer voor hen zorgen deelt Mark van den Oever van de | 16.000 leden | Farmers Defense Force mede.

Bij het protest op het Malieveld heeft Mark van den Oever laten weten dat zij willen dat er binnen vier weken een aantal dingen veranderen. Er moet geen vee worden ingeleverd en de boeren wensen fatsoenlijke gewasbeschermingsmiddelen en goede stikstofmetingen, zo vertelde hij. Als dat niet gebeurt, volgen er volgens de Farmers Defense Force ‘harde acties’. De organisatie is van plan om de voedselvoorziening en Schiphol plat te leggen en gaat de Formule 1 zeker niet door. Zolang het nodig is gaat Farmers Defense Force door. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten van de Christen Unie kan aan het werk en zal moeten presteren samen met haar coalitiecollega’s van de VVD, CDA en D66 om de boeren anno 2019 bestaansrecht te geven en te behouden zodat de kinderen van de boeren ook een toekomst kan worden geboden. Als deze minister geen behoorlijk aanbod voor de boeren realiseert dan kon er weleens een boerenoorlog uitbreken in Nederland. En terecht. Ze vechten voor hun bestaan. En dat is hun recht ……………. bestaansrecht

Welkom bij het Holland Magazine