Beweging DENK | Islamitische Staat en Noord-Syrië

Geert de Jonge | Columnist

De politieke beweiging DENK heeft drie zetels in de Tweede Kamer en die worden bevolkt door Tunahan Kuzu uit Rotterdam, Selçuk Öztürk uit Roermond en Farid Azarkan uit Culemborg. Alhoewel ze democratisch zijn gekozen vragen velen zich af van welke democratische gehalte de heren zijn.

In Het Parool van 21 juni 2016 staat een wens van DENK genoteerd en ik citeer: ‘Journalisten zouden een eed moeten afleggen waarin zij bijvoorbeeld beloven hun beroep te goeder trouw uit te oefenen’. Volgens het Tweede Kamerlid Tunahan Kuzu schort het aan vertrouwen in de media. Een eedaflegging ‘zou kunnen helpen om de schijn van wantrouwen te voorkomen. En dat is uitermate belangrijk voor onze parlementaire democratie’, volgens DENK. De eed voor journalisten is er nooit gekomen omdat er in Nederland persvrijheid is. Gelukkig maar. Maar de heren Tunahan Kuzu, Selçuk Öztürk en Farid Azarkan hebben wel de eed of de belofte afgelegd in de Tweede Kamer.

Het Tweede Kamer lid Selcuk Öztürk noemde de Nederlandse luchtaanval op een wapenfabriek van de Islamitische Staat in Hawija waarbij zeventig Iraakse burgers in 2015 om het leven kwamen moord. Dat is opvallend omdat de beweging DENK voor deze missie hebben gestemd in de Tweede Kamer zodat Nederland deel uit ging maken in 2015 van de internationale coalitie in de strijd tegen terreurorganisatie Islamitische Staat. Hiervoor is een mandaat afgegeven volgens internationaal recht.

Staatsrechtelijk gezien | en dat is van groot politiek belang | is de beweging DENK mede schuldig aan deze onbedoelde nevenschade zoals de omgekomen mensen worden benoemd. En de minister van Defensie van destijds Jeanine Hennis | VVD | en de huidige Ank Bijleveld-Schouten | CDA | natuurlijk ook. En dan is er geen sprake van een te goeder trouwe democratische benadering van de zaak door de heren Tunahan Kuzu, Selçuk Öztürk en Farid Azarkan van de beweging DENK. In een oorlog bestaan geen schone handen. Ook niet als er een mandaat voor is volgens het internationaal recht. Op 9 oktober 2019 is het Turkse leger begonnen met een militaire operatie in Noord-Syrië. Daarvoor heeft president Recep Tayyip Erdoğan geen mandaat volgens het internationaal recht en werden mensen door Turkse militairen standrechtelijk geëxecuteerd.

De Turkse inval in Noord-Syrië is geen aanval op Koerden, maar op terroristische groepen en daarom niet illegaal aldus de beweging DENK. Met dat standpunt wekte Tunahan Kuzu de woede van een groot deel van de Tweede Kamer op. , Hij zei: ‘Ik word hier gewoon etnisch geprofileerd’. Tunahan Kuzu Kuzu stelde dat er in Turkije al jaren ‘legitieme veiligheidszorgen’ zijn over aanslagen die in dat gebied worden gepleegd door de Koerdische terreurorganisatie PKK. Deze is gelieerd aan de YPG, volgens Tunahan Kuzu, verwijzend naar één van de groepen die in Syrië streed tegen de islamitische terreurorganisatie Islamitische Staat. Daarbij vallen ook burgerslachtoffers. Op beelden die circuleren op social media is te zien hoe de rebellen militairen en burgers executeren. Een van de slachtoffers is de Koerdische politica en vrouwenrechtenactivist Hevrin Khalaf. Zij werd uit haar auto gesleept en geëxecuteerd, net als haar chauffeur.

Dat alles kon gebeuren omdat president Donald Trump deels de Amerikaanse troepen terug heeft getrokken uit Noord-Syrië. En daarop heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan zijn kans benut om Noord-Syrië binnen te vallen. Over deze moordpartijen zwijgen de heren Tunahan Kuzu, Selçuk Öztürk en Farid Azarkan van de beweging DENK. Geen woord van afkeuring van de executies zonder enige rechtspraak die hebben plaatsgevonden in Noord-Syrie door Turkse militairen. En dan een Nederlandse minister betitelen als ‘lijkenverstopper’ terwijl ‘hun’ president oorlogsmisdaden heeft laten plegen.

Zijn de heren Tunahan Kuzu, Selçuk Öztürk en Farid Azarkan Nederlandse volksvertegenwoordigers of volksvertegenwoordigers van Recep Tayyip Erdoğan namens de republiek Turkije in de Tweede Kamer. In dat geval dienen de heren verwijderd te worden uit het parlement, het democratisch hart van het Koninkrijk der Nederlanden en waar de leden de eed hebben afgelegd om naar eer en geweten te handelen. En dat is niet waar te nemen bij de Tweede Kamer leden van de beweging DENK.

Welkom bij het Holland Magazine