Mepppeler schrijver Klaas Norel | * 9 november 1899 – † 4 mei 1971

knorel01Klaas Norel werd geboren op 9 november 1899 in Harlingen. Hij was nog maar 14 jaar toen zijn vader overleed en dat had ook tot gevolg dat de jonge Norel de ULO – tegenwoordig niveau van LWOO tot VMBO – niet af kon maken. Tot aan zijn militaire dienst werkte hij als kantoorbediende. Daarna werd hij redactiemedewerker bij ‘De Vrije Fries’ en ‘De Standaard’ en ging Norel wonen in Enkhuizen. Tussendoor schreef hij wel een paar historische romans voor volwasse- nen maar daarmee had hij weinig succes en die raakten ook in de vergetelheid. Veel meer bekendheid kreeg Norel met zijn jeugdverhalen die hij vanaf 1933 ging schrijven.

Enkele weken na 10 mei 1940 toen Duitsland Nederland was binnengevallen werd Norel opgepakt en gevangen gezet omdat hij rebelleerde tegen hun censuur. Daarmee had hij de twijfelachtige eer de eerste journalist te zijn die dit o- verkwam maar tien maanden later werd hij toch weer vrijgelaten. Na zijn vrijlating dook hij onder en vanaf 1942 werd Norel redacteur van de ondergrondse Dagblad ‘Trouw’.

knorel03Na de Tweede Wereldoorlog ging hij volledig leven van zijn pen. Hij reisde veel en gaf lezingen om bekendheid aan zijn boeken te geven. K. Norel heeft meer dan 130 jeugd- en kinderboeken geschreven waarvan meer dan de helft te ma- ken heeft met de scheepvaart of het leven op het water. Ook over de Tweede Wereldoorlog vloeiden mooie verhalen uit zijn pen die de waarheid dicht benaderen. Zijn eerste boek ‘Land in Zicht’ werd uitgegeven in 1935 en zijn laatste ‘Ruurd Westra’ in 1971. Op 4 mei 1971 kwam K. Norel in Baarn bij een auto-ongeluk om het leven.

Tussen het eerste boek en het laatste ligt 35 jaar; een periode waarin veel veranderingen plaatsvonden in de samen- leving en aan de gedachten wereld maar niet de psyche van de schrijver. Merkwaardig dat in die ellenlange waterrou- te die hij met zijn lezers gedurende een halve mensenleven afvaarde, Norel het meest zijn eerste een laatste boek kon bekoren. Het vooroorlogse boek ‘Land in Zicht’ dat nu verouderd aandoet werd destijds mee gedweept – ook in Belgisch Vlaanderen – omdat er toen in stak wat veel jeugdboeken misten en wat Norel als een gave bezat. Spanning, avontuur en beschrijving van een wereld waar jongens in die tijd alleen maar van konden dromen; leven op het wa- ter. Het boek bevat wetenswaardigheden over het afsluiten van de knorel04Zuiderzee en dat was voor leergierige lezertjes mooi meegenomen want interessante informatie in een spannend verhaal verpakt was indertijd zeldzaam. Zijn over- wegend Hollandse waterverhalen – typeert het best zijn werk – werken aanstekelijk. Ook nu nog.

Net als zijn eerste gaat zijn laatste boek ‘Ruurd Westra’ ook over dat typisch Hollands fenomeen van de ondefini- eerbare grens van zout en zoet, tussen zee- en binnenvaart, tussen plaat en plas. Ruurd komt tegen zijn cadet, schipper op een oude Friese tjalk, in opstand omdat ‘heit’ tegen alle vernieuwing is en zodoende medeverantwoor- delijk wordt voor de ondergang van de binnenscheepvaart. Niemand anders dan Klaas Norel kon dat omdat hij de hele wereld rondreisde vrachtschepen, kustvaarders, mijnen- vegers en onderzeeërs. Dichter bij huis voer hij mee op sleepboten, baggerschepen, bergingsboten. rijnaken, zeilbak- ken en vissersschepen. Daardoor kon hij heel gedetailleerd schrijven over alles wat te maken heeft van het zeewezen en waterstaat; en zijn lezers het doen en laten mee te laten maken. Dat was de kracht van de schrijver Klaas Norel; en eigenlijk is die 45 jaar na zijn overlijden nog steeds niet uitgewerkt.