VVD, CDA, D66 en CU | Saboteren stemming in Tweede Kamer

De regeringspartijen VVD, CDA, D66 en CU zijn al ruim voor het einde van het Coronavirusdebat gewaarschuwd voor de komst van een hoofdelijke stemming. Dat maakt het extra opvallend dat er puntje bij paaltje ’opeens’ te weinig Tweede Kamerleden in het parlementsgebouw aanwezig waren om te kunnen stemmen over een hogere beloning voor zorgmedewerkers. In kringen van de regeringspartijen valt te horen dat er al ruim een jaar geleden is nagedacht over een noodgreep om een onwelgevallige stemmingsuitslag te voorkomen.

PVV-leider Geert Wilders eiste een hoofdelijke stemming, na het staken der stemmen; evenveel voorstanders als tegenstanders. Hij laat weten dat hij tijdens het debat aan de andere partijen en Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib duidelijk heeft gemaakt dat de volksvertegenwoordigers voorbereid moeten zijn op dit scenario. Bij een hoofdelijke stemming moeten minimaal 76 Tweede Kamerleden aanwezig zijn. Die waren op dat moment ook nog aanwezig. De voorzitter van de Tweede Kamer vraagt hier tijdens debatten in de avond vaker naar om te voorkomen dat alle Tweede Kamerleden voor niets uren zitten te wachten. Meerdere aanwezigen bevestigen dat Geert Wilders enkele uren voor het einde van het debat gewaarschuwd heeft voor de optie om hoofdelijk te stemmen. Dat betekent normaal gesproken dat alle politici niet naar huis gaan. De regeringspartijen | die tijdens het debat niet reageerden op het verwijt | wijzen na afloop naar afspraken die zijn gemaakt in het presidium | het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer | over hoofdelijk stemmen in Coronavirustijd.

Vanwege de ander-halve-meter-regel is het namelijk niet mogelijk om met 150 politici tegelijk in de nationale vergaderzaal te zitten. Achter de schermen is daarom afgesproken dat als een hoofdelijke stemming ’tijdens’ de stemming wordt aangevraagd daar een apart moment voor in te richten. Tweede Kamerleden gaan dan in groepen van vijftig stemmen. Maar daar wringt de schoen: Geert Wilders heeft al vóór de stemming geadviseerd om in het vergaderpaleis te blijven. Bovendien is de afspraak van het presidium een ’dringend beroep’ op Tweede Kamerleden. Daar is eerder gehoor aan gegeven. Maar die afspraak staat niet boven het zogeheten Reglement van Orde, waardoor Geert Wilders wettelijk recht heeft om toch hoofdelijk te stemmen. Een betrokkene is verbaasd en zegt dat Tweede Kamerleden speciaal terugkomen van vakantie en er zouden moties worden ingediend waarover stemmen eerder staakten. Dan weet je toch dat er een hoofdelijke stemming kan komen? In principe weet je zelfs dat er gestemd gaat worden’. Het reces is officieel pas 1 september 2020 afgelopen, er is nog geen moment om te stemmen voorzien voor die datum.

De oppositie is vooral woedend op Tweede Kamerleden van de regeringspartijen die vlak voor de stemming het parlementsgebouw verlieten. Geert Wilders foeterde in het debat dat hij CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma ‘zag wegrennen omdat hij te laf is om te stemmen’. Achter de schermen valt te beluisteren dat er al maanden geleden binnen de regeringspartijen is nagedacht over een noodgreep om een onwelgevallige stemmingsuitslag te voorkomen. Het kabinet heeft immers geen meerderheid meer in de Tweede Kamer. Het frustreren van het quorum | het aantal Tweede Kamerleden dat voor een stemming aanwezig moet zijn is 75 plus 1 | is toen als noodgreep bedacht maar pakte verkeerd uit in politiek Nederland. Zeker als wordt gekeken naar de lijst met aanwezigen want daaruit blijkt dat de regeringspartijen flink in de minderheid waren in het parlement. Er waren namelijk in totaal 96 Tweede Kamerleden: 40 van de regeringspartijen en 56 van de oppositie. Het was dus de hele dag duidelijk dat een hoofdelijke stemming problemen zou kunnen opleveren voor VVD, CDA, D66 en CU.

Rob Jetten van D66 geeft in een verklaring toe dat het ’een lelijke stap was’. ‘We hebben ervoor gekozen er voor te zorgen dat er geen quorum was dat nodig is om te kunnen stemmen. De kritiek hierop kunnen wij als fractie goed begrijpen’. Hij baalt dat de actie nu pas wordt verdedigd en zegt: ‘Transparantie van onze kant ontbrak en dat nemen we onszelf kwalijk’. Ook bij andere regeringspartijen valt te horen dat dit een pijnlijke vertoning was. Bovendien zijn er zorgen over hoe het nu verder moet. De regeringspartijen willen niet nog een keer op zo’n manier voor de dag komen. De CU erkent dat het coronadebat ’een weinig verheffend einde’ kende. CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma noemt het ‘niet fraai’ hoe het debat is afgelopen. ‘Wij waren hier zelf debet aan’. De christendemocraat noemt het ‘logisch en terecht’ dat er veel kritiek is vanwege het feit dat de regeringspartijen geen tekst en uitleg hebben gegeven. ‘Dat levert geen fraai beeld op. Zeker niet richting alle hardwerkende mensen in de zorg’. De VVD reageerde als laatste op alle commotie. Ze vinden de berichtgeving eenzijdig maar beseffen dat hebben we ook aan onszelf te wijten, omdat wij woensdagavond niet naar de microfoon zijn gelopen om die uitleg te geven’.

De oppositiepartijen, die het voorstel van Geert Wilders steunen, koken van woede. GroenLinks-voorman Jesse Klaver noemt de situatie ’ondemocratisch’ en ’oncollegiaal’. ‘Dat coalitieleden het gebouw ontvluchten vind ik ongehoord’, reageert Lodewijk Asscher van de PvdA. ‘Dit getuigt niet van respect dat een coalitie moet hebben richting de oppositie; . SP-leider Lilian Marijnissen vraagt zich af hoe de hele situatie op de mensen thuis overkomt: ‘Wat moeten zorgmedewerkers hier nu van denken?’. De Tweede Kamer moet nu op een later moment alsnog bijeenkomen om te stemmen over het voorstel van Geert Wilders.

Dit alles krijgt nog een politiek staartje want de regeringspartijen hebben als criminelen gehandeld door de stemming bewust te saboteren. En daarmee hebben de regeringspartijen ook de democratie beschadigd en laten ze de zorgmedewerkers van Nederland in de kou staan. Het vertrouwen in de politiek is met deze actie van VVD, CDA, D66 en CU niet gestegen. De zorgmedewerkers weten nu in elk geval dat het gegeven applaus in het begin van de Coronavirustijd van de VVD, CDA, D66 en CU niet gemeend zijn geweest. En dezelfde zorgmedewerkers weten nu ook dat de VVD, CDA, D66 en CU hun stem niet waard zijn bij de komende Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 17 maart 2021.

Deze anti-democraten zijn het beroep lid van de Tweede Kamer zwaar onwaardig. En dat zijn van de VVD: Bente Becker, Martijn Bolkestein, Zohair El Yassini, Mark Harbers, Rudmer Heerema, Sophie Hermans, Sven Koopmans, Antoinette Laan-Geselschap, Roald van der Linde, Anne Mulder, Bart Smals, Dennis Wiersma, Jeroen van Wijngaarden en Erik Ziengs.
En bij het CDA: Chris van Dam, Lenny Geluk-Poortvliet, Jaco Geurts Pieter Heerma, Michel Rog, Evert Jan Slootweg, Julius Terpstra en Madeleine van Toorenburg. En bij D66: Vera Bergkamp, Antje Diertens, Pia Dijkstra, Tjeerd de Groot, Paul van Meenen, Jan Paternotte, Rens Raemakers, Rutger Schonis, Sjoerd Sjoerdsma en Joost Sneller. En bij de ChristenUnie: Gert Jan Segers en Joel Voordewind.

Welkom bij het Holland Magazine