Provinciale Statenverkiezingen | De politieke sleutel

Op woensdag 20 maart 2019 zijn er de vierjaarlijkse Provinciale Statenverkiezingen. Nog nooit zijn deze verkiezingen zo belangrijk geweest voor een regerend kabinet als het kabinet Mark Rutte lll. Er hangen donkere wolken boven het VVD-CDA-D66-ChristenUnie-kabinet want in de Tweede Kamer heeft de regering een minimale meerderheid van één zetel.

De Eerste Kamer zal gekozen worden op maandag 27 mei 2019. De statenleden in alle Nederlandse provincies hebben de politieke sleutel door deze indirecte verkiezingen van de Eerste Kamer. En het ziet er naar uit dat in de Eerste Kamer de huidige coalitie niet verder zal komen dan 28 zetels; 10 zetels te wenig voor een meerderheid. De meeste verlieszetels van de coalitie zullen naar verwachting gaan naar GroenLinks en het Forum van Democratie. De nieuwe leden van de Eerste Kamer worden op 11 juni 2019 geïnstalleerd.

En dat betekent dat Mark Rutte en zijn politieke vrienden nu al aan het flirten zijn met diverse partijen om toch de genomen besluiten in de Tweede Kamer daarvoor ook een meerderheid te kunnen behalen in de Eerste Kamer. Het wordt schikken of stikken voor het kabinet.

Vooral de linkse partijen | GroenLinks, PvdA, DENK, Partij voor de Dieren en de SP | maar ook de rechtse politieke bewegingen | PVV en Forum van Democratie | zullen het vacuum aan zetels gebruiken om hun wensenlijstjes af te werken. En het is maar de vraag of de vier-partijen-coalitie daar in mee zal gaan of dat Mark Rutte als premier zelfs het ontslag van zijn regering zal aanbieden aan Zijne Majesteit Willem-Alexander – de koning

Even de partijen langs gaan. De SGP, Partij van de Dieren, 50Plus en de Onafhankelijke Statenfractie | gekozen o.a. door Fryske Nasjonale Partij, Groninger Belang, Lokaal Brabant, Lokaal-Limburg, Ouderen Partij Noord-Holland, Partij voor het Noorden, Partij voor Zeeland, Sterk Lokaal, Volkspartij Limburg, Zeeland Lokaal en Partij van de Ouderen | zijn uiteraard ook 100% lid van de Eerste Kamer maar hun invloed is beperkt.

De VVD zal zich goed kunnen weren in de Eerste Kamer de komende vier jaren met rond de 12 zetels. Hun slogan van ‘niet schreeuwen maar doen’ valt bij velen in het verkeerde keelgat. Bij de liberalen haten ze schreeuwers en velen haten de liberale doeners omdat ze doen wat ze niet zeggen en niet doen wat ze wel zeggen.

Mark Rutte heeft sinds 2010 veel op financieel gebied beloofd maar tot nu toe heeft hard werkend Nederland hier niets van gemerkt behalve de grootverdieners. Per 1 januari 2019 zouden 97% van de Nederlanders het financieel beter hebben dan in 2018. Van het zuur naar het zoet dat toch zuur is blijven smaken.

De VVD-CDA-D66-ChristenUnie-coalitie is niet instaat gebleken de hard werkende Nederlanders daadwerkelijk te belonen zoals van een goed huisvader van Nederland verwacht mag worden. De coalitie zegt wel dat er belastigverlagingen zijn doorgevoerd maar in werkelijkheid zijn de kosten van het levensonderhoud flink gestegen inclusief belasting verhogingen op voedsel en energie. Stuivertje wisselen met als gevolg een negatief saldo.

Het CDA en D66 zijn twee coalitiepartijen die de liberale politiek van de VVD mede uitvoeren. Nu wil het CDA graag als een middenpartij worden aangeduid terwijl ze op dit moment als een rechtse partij politiek bedrijven onder leiding van fractie-voorzitter in de Tweede Kamer Sybrand van Haersma Buma.

De achterban van het CDA roept nu hun politici op om weer meer naar het midden op te schuiven. Samen met D66 trok de partij op met het Kinderpardon. Dat alles zal te laat blijken te zijn want het CDA verliest de helft van haar zetels. De partij is ongeloofwaardig geworden en komt niet na wat beloofd is en dat heeft Sybrand van Haersma Buma veroorzaakt. Hij liegt mee met Mark Rutte.

D66 heeft het vertrek van Alexander Pechtold gevierd en heeft als links liberalen rechtse politiek uitgevoerd. De nieuw gebakken fractie-leider in de Tweede Kamer Rob Jetten heeft weinig vertrouwen van zijn achterban. De helft van de eigen D66-kiezers hebben het vermoeden dat hij het niet goed gaat doen. En de uitspraken van Rob Jetten zijn in het recente verleden als een repeteermachine ervaren. In interviews herhaalt hij uitgesproken zinnen zolang het hem uitkomt en de antwoorden zijn onbevredigd. D66 heeft goede ambities met het ontwerp-klimaat-akkoord. De grootste vervuilers worden bij D66 ook ontzien en krijgen de burgers .de rekening gepresenteerd. Ook D66 is niet nagekomen wat is toegezegd. Rob Jetten heeft niet de uitstraling die van D66 een linkse liberale partij maakt met daadkracht maar zijn er om het kabinet in het zadel te houden. D66 is anno 2019 niet meer dan slappe thee. Met als resultaat een verlies van 50% van haar zetels in de Eerste Kamer.

De politieke beweging PVV | zichzelf Partij van de Vrijheid noemend maar slechts één lid heeft en dat is Geert Wilders | heeft kenbaar gemaakt om door deze verkiezingen een einde te maken aan het voortbestaan van het kabinet Mark Rutte III. Dat gaat de PVV met deze verkiezingen niet lukken. Wat een dom voornemen.

Als de PVV dat wenselijk acht dan zullen er eerst verkiezingen moeten worden gehouden voor de Tweede Kamer. Naar verwachting zal de PVV 8 zetels halen en dat is veel voor een politiek leider en zijn volgelingen die tot nu toe niets hebben bereikt. De manier waarop ze ageren over minderheden moet bijna als folkloristisch worden aangemerkt. Opmerkelijk is wel dat de PVV daadkrachtig opkomt voor de ouderen en de zorg.

Het Forum van Democratie is te vergelijken met een spannend jongens boek. Er word te veel gepraat tegen beter weten in zoals over het ontwerp-klimaat-akkoord. De energie transitie zal volgens Thierry Baudet | fractieleider in de Tweede Kamer | meer dan 1.000 miljard euro gaan kosten. De transitie zal ongetwijfeld veel geld gaan kosten maar het Forum van Democratie noteert wel heel veel geld. Al met al heeft Nederland 30 jaar om van fossiele energie over te gaan naar duurzame. En de uiteindelijke rekening zal nog lang onbekend blijven. Tot 2030 worden de kosten beraamd op maximaal 75 miljard euro en de laagste inkomens zullen de zwaarste lasten gaan dragen volgens het Planbureau voor de Leefomgeving. Het Forum van Democratie is populair omdat ze standpunten hebben die gelijk de PVV heeft. Makkelijke standpunten scoren altijd goed zoals Nederland uit de Europese Unie: een Nexit dus. Ons land is voor een groot deel welvarend geworden door de Europese Unie. Wat is dan de wijsheid waard van Thierry Baudet; op dit moment 8 zetels in de Eerste Kamer. Hoe bestaat het.

Een constante factor in het Nederlands politieke landschap is zeker de ChristenUnie aan te merken en als onderdeel van het kabinet Mark Rutte III. Ook deze partij is het aan te rekenen dat het de bevolking niet zoeter maar zuurder financiëel vergaat. Dus ook niet de waarheid verteld met het stuivertje wisselen. Hier kan Gods zegen niet oprusten

Ondanks dat heeft Gert-Jan Segers samen met Rob Jetten, Sybrand van Haersma Bumaen en Mark Rutte er voor hebben gezorgd dat voor velen financiëel de maand te veel dagen telt. Burgers komen geld te kort maar blijkbaar deert dat hun achterban niet. Naar verwachting met 4 zetels in de Eerste Kamer. De enige regeringspartij die een zetel winst boekt.

De SP is meer de Socialistische Marijnissenpartij geworden. Te veel van de zelfde familienaam | Jan Marijnissen – ex-fractie-voorzitter in de Tweede Kamer + Lilian Marijnissen – fractie-voorzitter in de Tweede Kamer + Merian Marijnissen – ambtelijk secretaris van de SP | in een partij is niet wenselijk. Komt te familiair over. Ze ageren goed naar het kabinet Mark Rutte III over de dividendbelasting, over de dure energiekosten, over de zorg, over verhoging van de lonen in deze economisch betere tijden en de verhoging van het lage BTW-tarief van 3% naar 6% . Maar betrekking hebbend op de verkiezingen en/of politieke peilingen doet de partij het niet goed. Het is niet te bevatten dat een politieke partij als de SP geen behoorlijk reslutaat kan behalen en zelfs zetels gaat verliezen in de Eerste Kamer; naar verwachting van 9 zetels naar 5 zetels. Het verwachte herstel is niet gekomen.

De Partij van de Arbeid | afgekort: PvdA | was de partij voor de echte arbeiders. Voor onder meer de bouwvakkers, de loodgieters, de havenarbeiders en de chauffeurs; om maar een aantal arbeidersgroepen te noteren. De sociaal-democraten hebben door hun medewerking aan het kabinnet Mark Rutte II veel sympathie verloren.

Ze voerden een liberaal VVD-beleid uit en hebben in deze periode hun sociaal-democratische doelen in de diepvries gelegd. De partij zat onherkenbaar in het kabinet Mark Rutte II. Geen enkele partij is in de Nederlandse politieke geschiedenis in zetels in de Tweede Kamer in 2017 zo afgestraft door de kiezers als de PvdA. En de PvdA in de Eerste Kamer gaat naar verwachting van 8 zetels naar 5 zetels. Van herstel is nog geen sprake. Aan sympathie wint de PvdA wel maar dat levert in het hier en nu geen zetels op.

GroenLinks is een vergaarbak van communisten en verschillende soorten actievoerders. En dat mag maar deze partij timmert al 30 jaar aan de weg als groene partij. De partij die de wereld duurzaam wil maken en houden tegen een redelijk tarief. De grootste vervuilers betalen de hoogste rekening zodat de energierekening van de burgers weer omlaag kan. En Jesse Klaver houdt de gemoederen in politiek Den Haag goed bezig. Hij stelde voor om een CO2-heffing in te voeren. Veel weerstand met name van de coalitie partijen. Maar het is nooit te laat want het VVD-CDA-D66-ChristenUnie-kabinet overweegt nu toch ook om een CO2-heffing in te voeren. Het ontwerp-klimaat-akkoord is het thema van deze Provinciale Statenverkiezingen. Het kabinet Mark Rutte III zal naar verwachting haar meerderheid in de Eerste Kamer kwijt raken. Er kunnen dan goed zaken gedaan worden met Jesse Klaver in de Tweede Kamer en Paul Rosenmüller in de Eerste Kamer. GroenLinks gaat naar verwachting van 5 zetels naar 9 zetels. Of die zetels van GroenLinks duurzaam zullen blijven zal de toekomst bewijzen.

De politieke beweging DENK is feitelijk van sociaal-democratische huize. De leden in de Tweede Kamer komen voort uit de Partij voor de Arbeid waar deze medelanders zich niet meer politiek thuis voelden. De kiezers die stemmen op DENK zijn dan ook veelal van allochtone afkomst. Vooral medelanders van Turkse afkomst herkennen zichzelf in de standpunten van DENK. De partij wordt vaak verweten het op te nemen voor de president Recep Tayyip Erdoğan van Turkije. En veel Turkse medelanders beschouwen hem als hun president alhoewel ze een Nederlands paspoort hebben en in ons land zijn geboren. En als deze president door heeft dat een landgenoot in Nederland naar een bijeenkomst gaat van een organisatie die hem niet welgevallig is dan kan de persoon bij aankomst in Turkije zijn geplande vakantie voortzetten in de gevangenis. De persoon wordt gearrestreerd. DENK neemt hier geen afstand van zoals van meer gebeurtenissen die in Turkije het daglicht niet kunnen verdragen. Naar verwachting behaalt DENK 1 zetel; maar 2 zetels is ook zeker denkbaar.

Welkom bij het Holland Magazine