Nieuws van donderdag 16 januari 2020

Radio Télé Luxembourg Nederland | RTL 4 | De Bauers in Argentinië | 20.30 uur |

Frans en Mariska Bauer vervolgen hun rondreis door Argentinië. Het paar had voor de start van de opnames één wens: het land leren kennen door ontmoetingen met mensen uit alle rangen en standen. Dat is ook deze week gelukt. Vanvond: Voordat Frans en Mariska Bauer op het vliegtuig stapten naar Argentinië hadden ze één grote wens: ze wilden het Zuid-Amerikaanse land leren kennen door de ogen van de bevolking. Met die opdracht gingen de producenten aan de slag. Ze regelden ontmoetingen met de meest uiteenlopende Argentijnen. Vooraf wilde Frans zo min mogelijk weten over wat hem te wachten stond. Dat was een bewuste keus: “We gaan ’s morgens weg en dan zien we wel wat er gebeurt. Door er blanco in te gaat, stellen we de vragen die de mensen thuis misschien ook hebben.” Frans laat zich daarbij niet hinderen door de taalbarrière: “Ik spreek nul Spaans, maar als je je echt verstaanbaar wil maken dan kom je met handen en voeten ook een heel eind. En als het écht niet lukt, dan hebben we een tolk.”

Talpa | SBS 6 | Mr. Frank Visser doet uitspraak | 21.30 uur |

Cora heeft een schattig huisje betrokken, maar buren Dick en Thomassina verpesten haar levenslust. Ze banjeren namelijk te pas en te onpas door Cora’s tuin, op weg naar de supermarkt. Wat vindt Mr. Frank Visser ervan?. Vanavond: Het is weer eens zover: een burenruzie over grondbezit in Mr. Frank Visser doet uitspraak. De kwestie speelt zich af in het Zuid-Hollandse Warmond, waar Cora na haar scheiding een charmant huisje heeft betrokken. Veel tijd om daarvan te genieten heeft ze niet, want de buren maken haar het leven zuur door te pas en te onpas door haar tuin te banjeren. Buren Dick en Thomassina menen dat ze recht van overpad hebben. Ze lopen al 27 jaar over deze grond om boodschappen te doen en daarin komt, wat hen betreft, geen verandering omdat hun buurvrouw dat zo graag wil. Sinds er een flinke woordenwisseling heeft plaatsgevonden, kijken de buurtjes elkaar met de nek aan. Cora is het helemaal beu en heeft de hulp van Mr. Frank Visser ingeroepen. Wat is zijn uitspraak?

Nederlandse Publieke Omroep | NPO TV 2 | De villamoord | 22.20 uur |

De zus van Dave Kuils komt aan het woord. Hij was een van de negen mannen die werd veroordeeld voor de moord op een dame in een Arnhemse villa. Dave pleegde zelfmoord, in zijn afscheidbrief hield hij vol onschuldig te zijn. Vanavond: In het tweede deel van de documentaire De Villamoord komt de zus van Dave Kuils aan het woord. Hij is een van de negen mannen die werden opgepakt nadat eind jaren 90 een oudere dame in een Arnhemse villa werd vermoord. De verdachten werden – zo laten de beelden vanuit de verhoorkamers zien – urenlang onder druk gezet. Ze werden allemaal veroordeeld. Kort daarna pleegde Dave zelfmoord. In zijn afscheidsbrief hield hij vol onschuldig te zijn. Ruim twintig jaar later zoekt zijn zus nog altijd naar de waarheid. Wat is er misgegaan bij dit politieonderzoek? Veroordeelde Ömer vertelt hoe hem tijdens de verhoren woorden in de mond werden gelegd en hij vaak maar wat in het wilde weg raadde. Toch werden negen mannen veroordeeld op basis van Ömers bekentenissen.

Den Haag/Lelystad | Kan Lelystad Airport nog open – Ja als de boeren bereid zijn te helpen

Lelystad Airport kan nog steeds opengaan. Dat zegt Johan Remkes bij de presentatie van het rapport over de luchtvaart. Hij reageert daarmee op Tweede Kamerleden die stellen dat de opening de luchthaven door zijn rapport van de baan is. ‘Dat staat helemaal niet in het rapport. Iedereen interpreteert dit in het eigen straatje’. Volgens stikstofhoogleraar Jan Willem Erisman heeft Johan Remkes in theorie gelijk, maar wordt het wel heel lastig. Op dit moment produceert het vliegveld van Lelystad met zijn kleine luchtvaart vrijwel geen stikstof. Dat verandert als er in de toekomst grote passagiersvliegtuigen landen, taxiën en weer opstijgen. Die extra productie van stikstof is relatief weinig, maar moet wel worden gecompenseerd voor elk Natura 2000-gebied waar de stikstof van Lelystad Airport terechtkomt. Dat zijn er ongeveer twintig, waaronder de Oostvaardersplassen, de Veluwe, de Weerribben en andere gebieden in Gelderland, Overijssel, Drenthe en Zuid-Oost Friesland.

Anders dan bij Amsterdam Airport Schiphol kan de uitstoot niet gecompenseerd worden op de luchthaven zelf. Er valt nog weinig te compenseren omdat er nog niet op grote schaal gevlogen wordt. Dus moet er gekeken worden naar andere sectoren. Volgens Jan Willem Erisman kan de aangekondigde verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen voor een deel gebruikt worden om de uitstoot van Lelystad Airport te compenseren. Dat gaat gebruikt worden voor de bouw van woningen en nieuwe wegen, maar laat ook een beetje ruimte over. ‘Maar dat is niet genoeg’, berekende Jan Willem Erisman. ‘Er zijn niet veel andere mogelijkheden dan dat je dan naar de landbouw gaat kijken in de omgeving van die natuurgebieden’. De boeren zelf zitten er helemaal niet op wachten, zegt Aalt Dijkhuizen van het Landbouwcollectief. Hij wil niet dat de veesector krimpt ten gunste van de luchtvaart. Bovendien is het volgens hem niet nodig.

‘Met alle landbouwmaatregelen die wij hebben voorgesteld is er in principe genoeg ruimte om Lelystad mogelijk te maken. Daarvoor hoef je geen veehouder uit te kopen’. Namens alle boerenbelangenbehartigers maakt hij afspraken over stikstofbeperkende maatregelen, zoals het aanpassen van het veevoer en het vaker weiden van koeien. Die maatregelen zijn echter nog niet doorgevoerd en de stikstofwinst is ook nog niet volledig doorgerekend. Bovendien wil hij veel liever dat die maatregelen gebruikt gaan worden om groei in de landbouw mogelijk te maken. ‘In principe is het met het uitkopen van boeren mogelijk om de stikstofuitstoot van Lelystad te compenseren’, denkt ook Leon Adegeest. Hij is het gezicht geworden van het verzet tegen Lelystad Airport, en rekende de voorspelde stikstofuitstoot van de luchthaven opnieuw door. Een aantal van zijn adviezen zijn overgenomen door de commissie van Johan Remkes.

Toch lijkt ook hem het uitkopen van boeren hem zeer onwenselijk. ‘Ik denk dat de woningnood veel groter is dan de vliegnood’, aldus Leon Adegeest. ‘Als je dan toch moet gaan kiezen, ga je dan boeren uitkopen om Lelystad te laten vliegen, of ga je Lelystad dichthouden en proberen om meer woningen te bouwen?’. Ook Jan Willem Erisman denkt dat het uitkopen van boeren ten behoeve van de luchtvaart ingewikkeld gaat zijn. Hij denkt dat het daarom heel lastig gaat worden om snel een oplossing te vinden. ‘Dit is nog geen gelopen race’.

Feiten: Per hectare in Nederland daalt er gemiddeld 1600 mol per jaar neer. Dat is slecht voor de biodiversiteit. Het streven is daarom om dat gemiddeld richting de 1100 te brengen.

In de Milieueffectrapportage van de luchthaven staat dat de 45.000 vluchten van en naar Lelystad zorgen voor een toename van tussen en de 0,2 en 0,6 mol per hectare per jaar in 19 Natura 2000-gebieden. Leon Adegeest bestrijdt deze berekening. Het extra autoverkeer dat de luchthaven met zich meebrengt is volgens hem niet meegerekend, net als al het vliegverkeer boven 3000 voet. Ook zou er een fout zijn gemaakt met de ingevoerde warmte van vliegtuigmotoren.

In het meest ongunstige scenario dat hij berekende zijn er vijf gebieden die boven de 1 mol uitkomen, waarvan de Veluwe zelfs boven de 20 mol. De commissie van Johan Remkes adviseert daarom om een ‘onafhankelijke wetenschappelijke reviewboard’ nogmaals naar de inbreng van de luchthaven te laten kijken.

Stadskanaal/Boedapest | Drugsverdachten Roelf B. en Gert-Jan N. ‘kunnen levenslang krijgen’ in Hongarije

Roelf B. en Gert-Jan N. uit Stadskanaal die in Hongarije vastzitten wegens drugshandel, krijgen mogelijk een levenslange gevangenisstraf. Dat heeft een woordvoerder van de Hongaarse politie gezegd tijdens een persconferentie. De twee vrienden werden afgelopen zomer gearresteerd. Sindsdien zitten ze in voorarrest. De jongemannen liepen tegen de lamp op het Sziget-festival, toen ze drugs verkochten aan andere festivalbezoekers. Later vond de politie in hun auto nog meer drugs. Het gaat om onder meer XTC-pillen en marihuanasigaretten. De politie schat de totale straatwaarde op ongeveer 300.000 euro. Roelf B. en Gert-Jan N. hebben niet gezegd waar ze de drugs vandaan hebben, alleen dat ze hun voorraad niet in Hongarije hebben gekocht. Op de dag van hun arrestatie waren er 40.000 bezoekers aanwezig. De helft daarvan hadden ze van drugs kunnen voorzien, aldus de politie. Het is nog niet duidelijk wanneer de Hongaarse rechtbank zich over de zaak buigt. Eerder werd bekend dat het voorarrest in elk geval tot 9 februari 2020 is verlengd.

Zierikzee | Lagere huur voor tientallen Zeeuwen

Mensen met een laag inkomen die moeite hebben hun huur te betalen, krijgen dit jaar wat meer lucht. In het sociaal huurakkoord is opgenomen dat mensen, die wat betreft de prijs van de huurwoning geen recht hebben op toeslag maar daar qua inkomen wel voor in aanmerking kunnen komen, huurverlaging krijgen. In Zeeland gaat dat om tientallen huurders.

Volgens Marco van der Wel van woningcorporatie Zeeuwland zijn de bedragen waar het om gaat niet heel hoog. ‘Dat kan tientjes-werk zijn. Het feit dat mensen recht op huurtoeslag hebben maakt een groot verschil. Dan kan het zijn dat mensen er qua woonlasten 200 euro op vooruit gaan omdat ze dan een toeslag ontvangen’.

Chris Hartoog van de Huurdersvereniging van Zeeuwland is blij met de regel uit het sociaal akkoord: ‘Als er iemand, door omstandigheden waar je niet altijd wat aan kan doen, voor financiële verrassingen komt te staan dan is het fijn dat er een vangnet is waar je terecht kan’. Een voorbeeld van de nieuwe regels. Een stel betaalt 740 euro.

Maar ze gaan scheiden en de persoon die overblijft verdient 20.000 euro. Diegene zou daarmee recht hebben op huurtoeslag, maar krijgt dat niet omdat omdat de grens van het huurbedrag op 737,14 euro ligt. Dan kan een corporatie dus maatwerk leveren bijvoorbeeld door de huur te verlagen naar 736 euro zodat er toch huurtoeslag aangevraagd kan worden. Alle grote Zeeuwse woningcorporaties hebben aangegeven zich aan het sociaal akkoord te houden. Het akkoord is in principe voor drie jaar vastgesteld, dus tot en met het jaar 2022.

Leeuwarden | Nederlandse vlag moet in statenzaal, vinden Forum van Democratie, Partij voor de Vrijheid en 50PLUS

De Nederlandse vlag moet worden opgehangen in de statenzaal van het provinciehuis. Dat wil Forum voor Democratie. De partij wordt gesteund door de PVV en 50PLUS. Statenlid Albert van Dijk van Forum voor Democratie vindt dat de Nederlandse driekleur staat voor het algemeen belang. Albert van Dijk zei dat bij de Statencommissie over de nieuwe cultuurnota Nij Poadium 2021-2024. Zijn partij dient volgende week woensdag een motie in bij de Statenvergadering. Andere partijen waren kritisch op het voorstel. Fractievoorzitter Corlienke de Jong van de Friese Nationale Partij vertelde Albert van Dijk dat zo’n discussie ook al in december 2017 is gevoerd in de Friese Staten. Toen vroeg Statenlid Jitske Eizema van de Fryske Frijheidspartij om de vlag. Zij wilde daarnaast ook de Friese vlag. Dat ging uiteindelijk niet door. Als compromis kwamen toen de beelden van de ‘drie deugden’ terug in de statenzaal.

Urk | Gezochte Bert van Horssen claimt een weekje te skiën volgens Daglad De Telegraaf‘Urkers zeggen niet zomaar alles over elkaar’

De meest gezochte man uit Urk ligt prinsheerlijk in de sneeuw volgens Dagblad De Telegraaf. Althans, dat claimt de man die zegt de 23-jarige Bert van Horssen te zijn. Per Whatsapp stuurt hij zijn sneeuwfoto naar de redactie. ‘Ik kan me nergens meer vertonen. We proberen een weekje te skiën’. Bert van Horssen is een van de twee verdachten van een vuurwerkaanslag op een woning in het vissersdorp begin november. Zijn volledige naam en foto werden gisteren door de politie bekendgemaakt, omdat Bert van Horssen zich weigert te melden.

Het getroffen gezin kwam met de schrik vrij. De politie vermoedt dat zij slachtoffer zijn geworden van een wraakactie die voor iemand anders was bedoeld. De zaak wordt erg serieus genomen. Enig speurwerk en een tip aan De Telegraafredactie levert in de omgeving van Urk een site over de ‘broeders Horssen’ op. Zij bieden klussen aan als straatwerk, grondwerk, rioolwerk, schoonmaakwerk enzovoort.

De site vermeldt ook een 06-nummer. En dat nummer wordt prompt beantwoord door iemand die zegt Bert van Horssen te zijn. ’Bert’ belt terug ‘met een omleiding’ en zegt erbij dat te doen omdat hij bang is dat de locatie van mobiel wordt opgespoord. Binnen twee minuten vertelt hij een wonderlijk verhaal: ‘Ik zit momenteel in de auto, maar ik kan natuurlijk niet zeggen waar en wat ik aan het doen ben. Dat zou niet slim zijn. Wij proberen eigenlijk de grens over te komen. Ik heb een maatje meegenomen en we proberen op vakantie te gaan, want ja, het loopt helemaal uit de hand. Ik kan me nergens meer vertonen in Nederland. Dus we gaan even proberen gezellig een weekje te skiën’.

Een paar uur later stuurt hij ’als bewijs’ een foto uit de sneeuw naar Dagblad De Telegraaf. Op Urk gaat het nieuws van de politiespeurtocht als een lopend vuurtje door het dorp. De politie zoekt Bert van Horssen: blanke huidskleur, normaal postuur, blauwe ogen en te herkennen aan een opvallend litteken op het voorhoofd.

De politie had Bert van Horssen snel in beeld, kon hem niet vinden en stelde een ultimatum. Dat verliep op woensdagochtend. De vraag waar hij uithangt, houdt Urkers sindsdien bezig. Urkers praten alleen niet over Urkers. Dat is al snel duidelijk als inwoners wordt gevraagd naar de meest gezochte plaatsgenoot van het moment. ‘Iedereen weet wie het is’, grijnst een schilder die net een broodje wil gaan halen. ,’Die jongen komt van Urk en iedereen kent elkaar hier’.

Andere Urkers menen te weten dat hij het land verlaten heeft. ‘Het gaat op elke appgroep rond’, weten een moeder en dochter in het centrum. ‘Ze zeggen dat hij in Duitsland zit’. Ook de vrouwen begrijpen niet dat Bert van Horssen nog niet is ingerekend. ,’Natuurlijk hadden ze hem al eerder kunnen pakken!’. Ook zij willen verder niet te veel over Bert van Horssen kwijt. ‘Urkers zeggen niet zomaar alles over elkaar’, verklaren ze. ‘Iedereen kent je en wat gebeurt er als je praat? Ze hebben je zo gevonden’. De politie laat weten nog altijd op zoek te zijn naar de verdachte. ‘Daarbij vragen we ook uitdrukkelijk aan de burgers of zij weten wat de verblijfplaats is van deze man’. Als reactie op de sneeuwfoto zegt de politiewoordvoerster:

‘We hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar zijn verblijfplaats. Wij hebben dit soort dingen ook geprobeerd en telefoonnummers gebeld en mensen aan de lijn gekregen. Het is maar de vraag of je de goede aan de lijn hebt gehad. Het is duidelijk dat hij graag uit handen van de politie blijft. Wij gaan er vanuit dat hij dit niet heel lang kan volhouden en dat er een dag komt dat hij tegen de lamp loopt en wij hem kunnen aanhouden’. Zij voegt toe: ‘Het is voor hem ook niet slim dat hij op deze manier uit handen van de politie probeert te blijven. Hij maakt er een soort kat-en-muisspel van, maar het is wel echt een ontzettend ernstig feit waar we hem voor zoeken. Door op deze manier te bewegen, speelt hij een gevaarlijk spel. Op een dag zal er wellicht een rechter zijn die iets over hem moet besluiten en dan zijn dit geen handige keuzes van hem. Wij willen hem graag spreken over zijn eventuele betrokkenheid bij deze zaak’.

Op vragen over de vuurwerkaanslag en waarom hij zich niet meldt, gaat Bert van Horssen overigens niet in volgens Dagblad De Telegraaf. Bang om gearresteerd te worden is deze Bert van Horssen echter evenmin. ‘Dat is toch niet erg?’, reageerde hij gisteren onbekommerd. ‘Ik word misschien vandaag gepakt of volgende week. Dat maakt allemaal niet uit. Ik kan nou misschien nog een weekje of twee weekjes genieten’. Commentaar: Bert van Horssen heeft de mogelijkheid benut om in iedergeval tijdelijk een arrestatie te voorkomen met dank aan velen op het voormalig eiland Urk door aanhoudend te zwijgen. Menig Urker heeft geweten waar hij zich heeft opgehouden sinds hij wordt gezocht. Urkers zeggen maar niet zomaar alles over elkaar. En daardoor beschermd de gemeenschap hiermee blijkbaar ook mensen die een wraakactie met vuurwerk hebben uitgevoerd op een verkeerd adres op het voormalig eiland. Het spreekt voor zich dat deze jonge Urker snel wordt gearrestreerd en achter de tralies verdwijnt. De vraag is alleen wanneer.

Frederiksoord/Wilhelminaoord/Veenhuizen/Wortel | Ministers uit Nederland en België ondertekenen aanvraag Werelderfgoed-titel Koloniën van Weldadigheid

Twee ministers uit Nederland en België ondertekenen maandag het aangepaste nominatiedossier van de Koloniën van Weldadigheid. Nu hopen de voormalige armenkoloniën alsnog de status van Unesco Werelderfgoed te krijgen. En dat is een tweede poging. In 2018 gaf het Unesco comité tijdens een congres in Bahrein het dossier terug aan Nederland en België. ‘Niet goed genoeg’, zo was de kritiek. Maar wel met potentie. De voormalige armenkoloniën in België en Nederland moesten beter verwoorden waarom ze uniek zijn in de wereld. Het adviesorgaan van Unesco, Icomos, had forse kritiek op het dossier.

De afgelopen jaren is samen met Icomos gewerkt aan versie 2.0 van het dossier. Daarin hebben de twee landen wel een aantal partners moeten laten gaan. Zo zijn de voormalige armenkoloniën van Ommerschans, Willemsoord en Merksplas in België afgevallen.

Niet gaaf en authentiek genoeg. Bovendien is er ook weinig meer te zien uit die tijd. Noodgedwongen worden nu alleen de voormalige koloniën Frederiksoord, Wilhelminaoord, Veenhuizen en Wortel in België meegenomen in de aanvraag voor de erkenning van Unesco Werelderfgoed. De twee ministers moeten uiteindelijk toestemming geven om het dossier opnieuw in te dienen bij Unesco. Dat doen ze door het dossier te ondertekenen komende maandag in België. Een feestelijk moment waarbij onder andere gedeputeerde Cees Bijl en verschillende burgemeesters aanwezig zijn. Een bijeenkomst van zo’n tien minuten. Maar wel belangrijk, want zonder de handtekeningen kan het dossier niet naar Unesco in Parijs worden gestuurd. Daarna zullen betrokkenen moeten wachten. In juli wordt in China opnieuw door het Unesco comité over de Koloniën van Weldadigheid gestemd. Daarbij is ook gedeputeerde Cees Bijl aanwezig. De verwachting is dat de titel dan wel wordt toegekend.

Den Haag | Voor het eerst meer dan 9 miljoen werkenden

Het aantal mensen met betaald werk was nog nooit zo hoog. De afgelopen drie maanden steeg het aantal werkenden voor het eerst boven de 9 miljoen personen. Het aantal werklozen is de afgelopen drie maanden met 22.000 gedaald naar 302.000 in december, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het rekent iemand als werkloze als die geen betaalde baan heeft, recent werk heeft gezocht en direct beschikbaar is. Nog eens 3,7 miljoen mensen in de leeftijden tussen 15 en 75 jaar werken niet. Omdat zij om uiteenlopende redenen ook niet zoeken naar een baan, worden zij door het Centraal Bureau voor de Statistiek niet tot de beroepsbevolking gerekend. Ook deze groep is de afgelopen tijd iets kleiner geworden. Het aantal werklozen is na een lichte stijging weer terug op het niveau van het tweede kwartaal in 2019. Maar doordat de beroepsbevolking is gegroeid, is het werkloosheidspercentage nu lager.

Stegeren [gemeente Ommen] | Kleine Wolf uitgeroepen tot ANWB Camping van het Jaar 2020

Camping de Kleine Wolf in Stegeren is uitgeroepen tot fijnste gezinscamping in de verkiezing Camping van het Jaar 2020 van de ANWB. Uit Overijssel waren ook vakantiepark Beerze Bulten en natuurkampeerterrein Olde Kottink in Beuningen genomineerd, maar zij vielen buiten de prijzen. De verkiezing is een publieksprijs. Tijdens de afgelopen zomervakantie konden campinggasten hun stem uitbrengen. Het publiek had de keuze uit in totaal achttien genomineerden, verdeeld over drie categorieën, waarvan dus drie campings in de provincie Overijssel. In totaal brachten ruim 25.000 mensen hun stem uit. De campings zijn beoordeeld op negen aspecten. Door de weging van de aspecten wint niet automatisch de camping met de meeste stemmen, maar juist de camping die hoog scoort op een bepaald onderdeel. Voor de fijnste gezinscamping, de categorie waarin de Kleine Wolf won, speelden onder meer de prijs-kwaliteitverhouding, de zwemmogelijkheden en het sanitair een extra grote rol.

Brunssum/Geilenkirchen | Nog steeds geen oplossing voor lawaaiige AWACS in Limburg

Er is voorlopig geen oplossing voor de geluidshinder die militaire AWACS-vliegtuigen veroorzaken in de Limburgse gemeenten Beekdalen en Brunssum. Staatssecretaris van Defensie Barbara Visser was op bezoek in Schinveld, een dorp dat bij Beekdaelen hoort, maar ze had geen geld bij zich om woningen te isoleren of andere maatregelen te nemen. ‘Tweehonderd miljoen heb ik niet in mijn zakken zitten. Ik zou willen dat ik dagelijks tweehonderd miljoen had’, aldus de staatssecretaris. AWACS staat voor Airborne Warning And Control System – een verkenningsvliegtuig dat bol staat van de radarapparatuur. De AWACS die in Limburg overlast veroorzaken, komen van een NAVO-basis in Geilenkirchen, net over de grens in Duitsland, Het protest tegen de vliegtuigen is niet van vandaag of gisteren. In 2006 werd ondanks fel protest van omwonenden en de actiegroep Groen Front zes hectare bos gekapt aan de Nederlandse kant van de grens. Defensie wilde van de bomen af omdat de vliegtuigen erdoor gehinderd zouden worden bij de start en landing. In 2008 bleek uit belevingsonderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu dat 41.000 inwoners in de Nederlandse regio rond de NAVO-vliegbasis Geilenkirchen ernstige geluidshinder ondervonden van de vliegtuigen. Bovendien waren veel mensen bezorgd over gezondheids- en veiligheidsrisico’s. De gegevens uit dat onderzoek zijn nog steeds actueel. Enkele tientallen bewoners wachtten staatssecretaris Barbara Visser op met een ‘lawaaidemonstratie’ en riepen om sluiting van de basis. De twee betrokken gemeentes eisen 200 miljoen euro voor een leefbaarheidsfonds, onder meer om woningen te isoleren. Maar de staatssecretaris deed geen enkele toezegging, behalve dat ze binnen het kabinet overleg zal voeren.

Lisse | Keukenhof plant 30% meer bollen vanwege klimaatverandering

De Keukenhof in Lisse heeft dit jaar 30% meer bloembollen aangeplant. ’s Werelds bekendste bloemenpark speelt daarmee in op de klimaatverandering. Om te voorkomen dat toeristen straks voor niets komen, worden daarom bollen geplant met verschillende bloeitijden.
‘Wij moeten anticiperen op hoge temperaturen door meer bollen te planten die wat vroeger en wat later bloeien’, zegt directeur Bart Siemerink. ‘Er komen mensen vanuit de hele wereld voor dit typisch Hollandse park, dus dan willen wij ook zeker weten dat er heel veel in bloei staat’. Zijn attractie heeft direct te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Bart Siemerink wijst erop dat het op dit moment veel te zacht is voor de tijd van het jaar. ‘De bollen in ons park hebben met 11 graden al het gevoel dat we midden in de lente zitten. Je ziet de laatste jaren al dat het weer wispelturiger wordt. Een jaar geleden stond ik twee weken voor de opening nog op de schaats’. Inmiddels hebben de eerste narcissen en krokussen hun kop al opgestoken. Dat is niet de bedoeling. Het park gaat pas op 21 maart 2020 open voor publiek.

Hoogezand/Leeuwarden | Geen schadevergoeding voor Trienko Smit die door voetballen zijn onderbeen verloor

Trienko Smit uit Hoogezand krijgt geen schadevergoeding voor het missen van zijn onderbeen, nadat hij in een voetbalwedstrijd een gecompliceerde beenbreuk opliep door een tegenstander. Dat heeft het Hof in Leeuwarden deze week besloten in het hoger beroep, dat was aangespannen door letselschadeadvocaat Arvin Kolder. Het Hof nam daarmee de uitspraak over van de rechtbank in Groningen. Het Hof vindt dat bij het incident de tegenspeler niet over een grens is gegaan die je in een voetbalduel kan verwachten

In 2005 sloeg tijdens de wedstrijd van zijn club FVV uit Foxhol tegen Muntendam het noodlot toe voor de Hoogezandster. Na een overtreding raakte de nu 47-jarige Trienko Smit zo geblesseerd dat zijn onderbeen moest worden geamputeerd. Hij vocht daarna jaren voor financiële genoegdoening. Hij stelde dat de speler die destijds de fatale sliding inzette aansprakelijk is voor de geleden materiële en immateriële schade.

De rechtbank in Groningen vond ook dat het binnen de grenzen van de voetbalsport bleef. ‘Het letsel is weliswaar veroorzaakt door een verdedigende sliding, maar er is geen sprake van een onrechtmatige daad. Voetbal is nu eenmaal een contactsport’, aldus de rechter in 2016.
Trienko Smit ging in hoger beroep omdat hij vond dat er wel degelijk een grens was overschreden. ‘Als verdediger heb je niet alleen je eigen belang in acht te nemen, maar ook het gezondheidsbelang van je tegenstander. En dat is in dit geval onvoldoende gebeurd’, zei zijn advocaat Arvin Kolder destijds.

Arvin Kolder gaf toen ook ook al aan dat er aansprakelijkheid moet worden erkend vanwege de financiële impact op het leven van Trienko Smit. ‘En dan gaat het bijvoorbeeld om werken, zelfredzaamheid en aanpassingen aan de woning. Dus daar zit nog al een kostenplaatje aan’, aldus advocaat. De advocaat is evenals zijn client teleurgesteld in de uitspraak van het Hof. ‘In theorie is het mogelijk om naar de Hoge Raad te stappen. We beraden ons nu of we dat ook gaan doen’, aldus Arvin Kolder.

Welkom bij het Holland Magazine