Nieuws van dinsdag 3 december 2019

Radio Télé Luxembourg Nederland | RTL 4 | Verslaafd | 20.30 uur

Na de plotselinge dood van zijn vader raakte de 25-jarige Timo verslaafd aan cocaïne. Dat is inmiddels twee jaar geleden. Zijn familie en vrienden kunnen hem niet meer bereiken en zien een interventie als laatste redmiddel.

Dag in dag uit gebruikt Timo cocaïne en dat doet hij nu al twee jaar. In Verslaafd! probeert interventionist Maarten Dammers de 25-jarige weer op het juiste pad te krijgen. Timo is de laatste verslaafde die dit seizoen een helpende hand krijgt. In de volgende afleveringen gaat Verslaafd! bij vier bekenden uit vorig seizoen op bezoek. Ze vertellen hoe het nu met hen gaat. Is Kenny inmiddels afgekickt van zijn GHB-verslaving? Kan Rebecca nog steeds van de alcohol afblijven? En zijn Eusebio en Jason nog altijd clean?

Den Haag | VVD-er Klaas Dijkhoff ziet af van verder graaien van 37.000,00 euro wachtgeld – En declareerde onrechtmatig ook nog eens 4.900,00 euro aan reiskostenvergoeding

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff ziet af van verder graaien van wachtgeld bovenop zijn salaris als Tweede Kamerlid. In een verklaring op Facebook schrijft Klaas Dijkhoff dat hij dat hij nog steeds vindt dat hij recht heeft op de vergoeding, maar dat hij niet wil dat de fractie telkens wordt aangesproken op zijn keuze. Klaas Dijkhoff komt met zijn verklaring, nadat weekblad HP/DeTijd meldde dat de VVD’er ook nog een reiskostenvergoeding van 4.900 euro per jaar ontvangt, terwijl hij voor zijn zakelijke reizen gratis gebruik kan maken van een auto met chauffeur van de fractie.

Vorige week ontstond er ophef nadat bekend was geworden dat Klaas Dijkhoff jaarlijks 37.000 euro wachtgeld ontvangt, omdat zijn huidige salaris als fractievoorzitter lager is dan het loon dat hij kreeg toen hij in het vorige kabinet staatssecretaris en drie weken lang minister van Justitie was.

‘Ik snap wel dat er een hoop kritiek is’, schrijft Klaas Dijkhoff, maar volgens de wet had hij er recht op. ‘Ik vind het een kromme redenering om wel de wet goed te vinden, maar niet de toepassing ervan. Dan zou je de wet moeten aanpasse’. Toch heeft hij nu besloten zijn mening ‘opzij te zetten’ en de toelage per direct stop te zetten. Daar komt dus de kwestie van de reiskostenvergoeding bij. ‘Bij het beantwoorden van de vragen van de journalist kwam ik er achter dat ik een stomme fout heb gemaakt. Daardoor heb ik een vergoeding ontvangen die ik nooit heb willen krijgen’,schrijft Klaas Dijkhoff. Hij ging er vanuit dat de reiskostenvergoeding was stopgezet bij zijn aantreden als fractievoorzitter, maar dat bleek niet zo. ‘Ik heb na het verzoeken tot stopzetten niet op m’n loonstrook gekeken of alles ook was doorgevoerd. Dat was stom. Vanzelfsprekend heb ik deze vergoeding inmiddels teruggestort’. De beslissing van Klaas Dijkhoff krijgt navolging in de VVD-fractie. Ook Tweede Kamerlid Arne Weverling, in het verleden wethouder in de gemeente Westland, laat zijn wachtgeld stopzetten. Commentaar: Als het de VVD zetels gaat kosten in de peilingen dan komt berouw na de zonde zonder er echt spijt van te hebben. En Klaas Dijkhof heeft niet gemerkt dat hij jaarlijks 4.900,00 euro extra kreeg voor reiskostenvergoeding. Ongeloofwaardig maar dat alleen kan bij de VVD die bekend staat als graaierspartij en het zich onrechtmatig toekennen van vergoedingen.

Groningen | Rechtbank Noord-Nederland buigt zich over klachten sluitingstijden Groningen Airport Eelde

Moet de Inspectie Leefomgeving en Transport sancties uitdelen aan Groningen Airport Eelde vanwege drie ‘overtredingen’ rondom de sluitingstijden van de luchthaven? Die vraag staat morgen centraal bij de rechtbank in Groningen. De vereniging van omwonenden van de luchthaven | Volé | stapt naar de rechter omdat het vindt dat de inspectie in actie moet komen om herhaling van de incidenten te voorkomen. ‘Een ongestoorde nachtrust is belangrijk voor omwonenden’, stelt de vereniging Volé. Groningen Airport Eelde is gesloten van 23.00 uur tot 06.30 uur. Volgens de vereniging Volé overtrad de luchthaven in mei en juli vorig jaar drie keer de wettelijk vastgestelde sluitingstijden en diende daarom evenzoveel klachten in bij de inspectie. De eerste klacht gaat over een vliegtuig dat ongeveer een halfuur na sluitingstijd landde op Eelde. Hoewel de luchthaven van mening is dat er sprake is van een uitzondering omdat het vliegtuig door technische redenen vertraging opliep, gaf de inspectie de vereniging Volé gelijk op dit punt. Ook steeg er een vliegtuig na 23.00 uur vanaf Eelde op.

De inspectie oordeelde vorige week dat deze klacht van de vereniging Volé eveneens terecht was. De derde klacht gaat over een vliegtuig dat voor 06.30 uur ging taxiën. Volgens de inspectie is dit geen overtreding, maar de vereniging Volé wil van de rechter weten of taxiënde vliegtuigen vallen onder de geluidsregels van de luchtvaartwet.

Omdat de inspectie de vereniging Volé op twee van de drie punten gelijk gaf, deelde het een waarschuwing uit aan Groningen Airport Eelde. De vereniging Volé wil dat sancties worden opgelegd om herhaling te voorkomen. De luchthaven vindt dat de regelgeving ruimte laat voor interpretatie, juist om te voorkomen dat vliegtuigen vanwege een kleine vertraging geweigerd moeten worden. Groningen Airport Eelde laat weten de rechtszaak met vertrouwen tegemoet te zien. De vereniging Volé wil niet vooruitblikken op de zaak.

Almere | Snackbars, shoarmazaken en fastfoodketens zijn erg populair in de stad

Almere heeft meer snackbars, shoarmazaken en fastfoodketens in de stad dan gemiddeld in Nederand. Dat is volgens het gemeentebestuur een ongezonde zaak voor Almeerders. Het is gemeentelijk beleid om overgewicht tegen te gaan, maar er is geen beleid om het aantal ongezonde eetgelegenheden tegen te gaan of terug te dringen. Dat blijkt uit beantwoording van vragen van de Partij voor de Dieren. De partij eist een actie tegen de opmars van fastfoodketens in de stad. De gemeente realiseert zich dat er een verband is tussen een hoog aanbod van ongezond voedsel en het negatieve effect op de gezondheid. Daarom wordt er geprobeerd nieuwe zaken te ontmoedigen met strenge regelgeving, maar echt voorkomen dat er toch meer bijkomen lukt niet. Ook al weet de gemeente dat een ‘vette hap’ ongezond is, de komst van nieuwe fastfoodketens wordt niet verboden. De gemeente wil vooral de inwoners helpen om de verleiding te weerstaan. Wel wordt er gekeken of het mogelijk is bij het ziekenhuis en bij de scholen de mobiele frietwagens te weren, maar veel vertrouwen heeft de gemeente niet.

Hoenderloo | Jeugdzorginstelling Hoenderloo Groep sluit twee vestigingen – Toekomst 400 medewerkers onzeker

Jeugdzorgorganisatie de Hoenderloo Groep in de plaatsen Hoenderloo | nabij Apeldoorn | en Deelen | nabij Arnhem | gaat sluiten. Ruim tweehonderd jongeren die nu bij de instelling verblijven, worden elders opgevangen. Wat de gevolgen zijn voor de vierhonderd medewerkers, is nog onduidelijk. Overkoepelende organisatie Pluryn spreekt van een moeilijk besluit, maar noemt de sluiting ‘onvermijdelijk’. Dat heeft onder meer te maken met de slechte financiële situatie van de Hoenderloo Groep. De organisatie stevent af op een tekort van 4 miljoen euro op de begroting. Daarnaast zijn er problemen met de kwaliteit van de zorg. Vorig jaar werd de instelling op de vingers getikt door de inspectie vanwege strenge straffen. Jongeren moesten bijvoorbeeld urenlang stilzitten aan tafel na slecht gedrag. Volgens Pluryn zijn er maatregelen genomen, maar is er onvoldoende verbeterd. ‘Daardoor kan de kwaliteit van de zorg aan de jongeren in het geding komen’.

Een ander probleem is volgens Pluryn dat er steeds meer ‘verharde jongeren met een complexe zorgvraag’ bij de Hoenderloo Groep komen. Die hebben intensieve behandeling in kleine groepen nodig, maar volgens Pluryn krijgt de organisatie daar niet genoeg geld voor. Op dit moment zijn 214 jongeren in behandeling bij de instelling. ‘Meestal duurt een behandeling negen maanden tot anderhalf jaar’, zegt Marian Draaisma van Pluryn tegen Omroep Gelderland. ‘Volgend jaar lopen de meeste behandelingen af. Er komen dan geen nieuwe jongeren meer naar Hoenderloo en Deelen’. In de loop van 2020 moeten de deuren van die locaties sluiten. De verwachting is dat de meeste jongeren dan zijn doorgestroomd naar bijvoorbeeld opvang thuis of andere behandelcentra.

Met het personeel op de twee locaties worden gesprekken gevoerd om te bekijken of ze elders in het bedrijf aan de slag kunnen. Het is nog niet bekend of er gedwongen ontslagen vallen.

Den Haag | Politie in Hofstad neemt maatregelen tegen medewerkers van bureau Hoefkade

De politie in Den Haag neemt maatregelen tegen vier politieagenten van bureau Hoefkade. Het gaat onder meer om een voorgenomen strafontslag en een voorgenomen voorwaardelijk ontslag. Ook krijgen zes medewerkers een officiële waarschuwing. Het gaat om mensen die betrokken waren bij een aanhouding in oktober 2018. Eén van de agenten gebruikte daarbij meerdere malen zijn wapenstok tegen een 18-jarige verdachte. Begin dit jaar startte de politie een disciplinair onderzoek naar de vier medewerkers. Drie van hen waren direct bij de aanhouding betrokken. Zij werden in de loop van het onderzoek tewerkgesteld op een ander bureau. Uit het onderzoek blijkt dat het bij de aanhouding toegepaste geweld niet proportioneel was. Verder blijkt dat de drie betrokken politiemedewerkers na het incident weliswaar hebben gemeld dat bij de aanhouding geweld was gebruikt, maar dat zij deze melding onjuist en onvolledig hebben opgesteld. Een vierde politiemedewerker filmde de arrestant later in de cellengang en deelde deze beelden met andere agenten.

Alle vier de agenten hebben maandag gehoord wat hun voorgenomen straf is. Bij één politiemedewerker gaat het om een strafontslag. Deze medewerker is direct buiten functie gesteld. Bij een tweede politiemedewerker gaat het om een voorwaardelijk strafontslag met een proeftijd van drie jaar. Bij een derde medewerker is het voornemen hem terug te zetten in rang en salarisschaal. De vierde, filmende, politiemedewerker moet 47 uur verlof inleveren. De drie laatstgenoemde medewerkers worden tot slot allemaal gedwongen overgeplaatst naar een ander bureau. De politie deed ook breder intern onderzoek naar de werkcultuur op bureau Hoefkade. Daaruit kwam naar voren dat er naast de vier onderzochte agenten van de arrestatie nog zes medewerkers waren die zich hebben misdragen richting collega’s en buurtbewoners. Deze zes hebben een officiële waarschuwing gekregen.

Margraten | Kransen op het Amerikaanse oorlogskerkhof hebben tot ophef geleid

Partijen in politiek Den Haag vinden het maar niets dat de kransen, speciaal overgevlogen uit de Verenigde Staten van Amerika, al na drie dagen weg moeten. De kransen mogen maximaal 72 uur blijven liggen vanwege de wetgeving op exotisch plantmateriaal. Regeringspartij CDA en oppositiepartij 50PLUS vragen zich of waarom in Frankrijk dergelijke kransen wel mogen blijven liggen. Zij willen van de minister van Defensie weten of Nederland mogelijk te streng omgaat met Europese regels die de import van schadelijke organismen moeten beletten. Martijn van Helvert van het CDA en Henk Krol van 50PLUS vinden dat het maximum van drie dagen “geen eer doet aan de inzet van de gevallen soldaten die voor onze bevrijding hun leven gaven.” Ook zou het bij nabestaanden tot onbegrip leiden. De kransen van de zilverbalmspar worden door families van soldaten in de Verenigde Staten van Amerika gemaakt. Het is daar een traditie ze bij oorlogsgraven te leggen.

Urk/Den Helder | Het net van de garnalemkotter UK-165 ‘Lummetje’ bleef mogelijk hangen achter een wrak

De Urker garnalenkotter UK-165 ‘Lummetje’ waarop Jochem Foppen en Hendrik-Jan de Vries vorige week het leven verloren, zou zijn omgeslagen omdat hun net achter een wrak bleef hangen. Dat meldt secretaris Jouke Spoelstra van de KNRM-post in Den Helder. Over het gebied waar de UK 165 zonk zegt Jouke Spoelstra tegen de krant: ‘Het is een zeer verraderlijk gebied. De mast of ander deel van een wrak ligt onder het zeezand verborgen, maar door de werking van het getij steekt zo’n wrak op een kwade dag plots boven de zeebodem uit en dan kan het noodlot toeslaan als een visnet er achter blijft haken’. Een woordvoerder van de landelijke KNRM kan die bevindingen nog niet definitief onderschrijven. ‘Die vermoedens zijn ook donderdag al geuit’, legt hij wel uit. ‘Meerdere beelden wijzen in die richting’. De Nederlandse Kustwacht verwijst door naar de politie, die nog onderzoek doet. De politie laat weten dat momenteel het onderzoek nog loopt, en er nog geen uitsluitsel gegeven kan worden.

Beverwijk | Te weinig ‘blauw’ op straat – Burgersurveillances zouden niet nodig moeten zijn

De noodkreet van burgemeester Jos Wienen van Haarlem komt ook bij de inwoners van Beverwijk hard binnen. Ze herkennen het probleem in hun stad: er is veel te weinig ‘blauw’ op straat. Jos Wienen schrijft in een brief aan de Commissie Bestuur van zijn gemeente dat er een structurele oplossing moet komen voor het capaciteitsprobleem bij de politie. Vooral het toezicht in de wijken laat te wensen over doordat de politie vanwege de beperkte menskracht gedwongen is scherpe keuzes te maken. Een plaats als Beverwijk, met zijn grotestadsproblemen, voelt dat als geen ander. Maar ook het aangrenzende Heemskerk heeft er last van. In de Pilotenbuurt | in Beverwijk | en de omgeving van het Europaplein | op de grens van Beverwijk en Heemskerk | eerder een brandhaard van mishandelingen, is het de laatste weken relatief rustig. Daar staat tegenover dat Beverwijk onlangs is getroffen door een wekenlang durende golf van overvallen op horecazaken. De inwoners van de stad vermoeden dat meer agenten op straat een preventieve werking zou hebben. Dat is hard nodig.

Harry Anderies organiseerde begin vorige maand een protestmars tegen het geweld in Beverwijk. Daar liet hij het niet bij. Om een daadwerkelijke bijdrage te kunnen leveren aan het geweld en de onrust in met name de Pilotenbuurt maar ook op andere plaatsen, nam hij het initiatief voor burgersurveillances. De animo blijkt groot. Elke avond lopen groepjes Beverwijkers door delen van de stad. Harry Anderies: ‘De steun die we daarbij krijgen van de mensen is hartverwarmend. Ze vinden het echt geweldig wat we doen. Maar het belangrijkste: ik denk dat het echt effect heeft. Het is rustiger de laatste weken. Maar heel eerlijk: deze burgersurveillances zouden niet nodig moeten zijn. Het is toch vooral een taak van de politie. Je kunt het de agenten hier niet kwalijk nemen dat we ze te weinig zien. Het probleem ligt bij de landelijke overheid’. Commentaar: Wat een taak is voor de politie wordt in Beverwijk uitgevoerd door burgersurveillances. De burgemeester zei al dat zou niet nodig moeten zijn. Nederlanders betalen belasting en na jaren bezuinigen door meerdere kabinetten van VVD-minister-president Mark Rutte is het te kort aan politie duidelijk voelbaar in deze regio. En wordt de indruk verkregen dat het belastinggeld niet goed is besteed.

Nijmegen | Busje van postbezorger gestolen – Dieven opgespoord dankzij tracking-systeem

Een bezorger van PostNL is in Nijmegen bestolen van zijn bestelbus. Hij was in het centrum van de stad even uit zijn bus gestapt en liet de sleutels daarbij in het contact. Twee dieven gingen er met de bus vol pakketjes vandoor. Erg ver kwamen ze niet: omdat de bus is uitgerust met een tracking-systeem, konden de dieven al snel worden gelokaliseerd en in de wijk Zwanenveld werden ze klemgereden.

Een verdachte is aangehouden. De tweede sloeg op de vlucht en wist te ontkomen. Naar hem wordt nog gezocht. De chauffeur is ongedeerd, maar wel flink geschrokken, zegt een woordvoerder van PostNL.Het is nog niet duidelijk of mensen het door het incident zonder hun sinterklaascadeau moeten doen. PostNL onderzoekt of er pakketten zijn verdwenen.

Welkom bij het Holland Magazine