Koning Willem II | * 7-10-1840 – † 17-3-1849

koning-willem-II

Z.M.Koning Willem II

Willem Frederik George Lodewijk van Oranje Nassau, wordt geboren in Den Haag op 6 december 1792 als oudste zoon van Koning Willem I en Wilhelmina van Pruissen, een nicht van de koning. Als de Fransen in 1795 Nederland binnenvallen, ziet de koninklijke familie zich genoodzaakt het land te verlaten. Gedurende 18 jaar zullen zij in ballingschap leven. Willem II volgt zijn opleiding aan de universiteit van Oxford. In 1811 neemt hij dienst in het Engelse leger waar hij als aide-de-camp van Generaal Wellesley – de latere Hertog van Wellington – deelneemt aan de Napoleontische oorlogen. Willem voert de Belgische en Nederlandse troepen aan in de slag bij Waterloo in 1815. In datzelfde jaar wordt zijn vader, Willem I, uitgeroepen tot koning van Nederland en België. In 1816 huwt Willem II Anna Paulovna Romanova, de dochter van de Russische tsaar Paul I. Uit dit huwelijk wor- den vier kinderen geboren: in 1817 Willem – de latere koning Willem III -, in 1818 Alex ander, in 1820 Hendrik en in 1824 Sophie.

Als de Belgen in 1830 in opstand komen tegen zijn vader Koning Willem I, pleit Willem II voor meer autonomie van de Zuidelijke Nederlanden. Koning Willem I wil daar echter niets van weten. In het daarop volgende jaar krijgt de jonge Willem II de taak om met behulp van de Nederlandse troepen de rust in België te doen weerkeren. In 1830 wordt er een aanzienlijke troepenmacht gelegerd in Noord-Brabant en Willem II verblijft vanaf dat moment meestal in Tilburg dat dient als uitvalsbasis voor de Tiendaagse Veldtocht van augustus 1831 die onder zijn leiding staat. Het leger van de opstandelingen onder leiding van Leopold I verliest bij Hasselt en Leuven van het grotere, sterkere en beter georganiseerde leger van het Koninkrijk.

Door Frans militair ingrijpen en enorme Engelse diplomatieke druk wordt Nederland echter gedwongen tot een wapenstilstand, waardoor de Zuidelijke Nederlanden zich kunnen afscheiden en het Koninkrijk België wordt gevormd. In 1839 wordt België zelfstandig.

In 1840 volgt hij zijn vader op als Koning van Nederland. De belangrijkste gebeurtenis uit zijn korte regeringsperiode is de invoering van een nieuwe liberale grondwet die in 1848 tot stand komt onder druk van de revoluties die dat jaar overal in Europa plaatsvinden. De ministeriële verantwoordelijkheid wordt ingesteld en er zullen in het vervolg rechtstreekse verkiezingen worden gehouden.

Al voor zijn koningschap gaf Willem II grote bedragen uit aan – onder meer – zijn schilderijen verzameling. Hij heeft als koning steeds financiële problemen. Kort voor zijn overlijden leent hij van de tsaar nog een miljoen gulden. Zijn erfgenamen zien zich, na zijn plotselinge dood, genoodzaakt verschillende veilingen te houden van onder meer zijn collectie schilderijen. Voor een deel worden zijn schilderijen door de tsaar gekocht: ze zijn nu nog steeds in De Hermitage in Sint Petersburg te bewonderen. Willem II overlijdt in 1849 en wordt opgevolgd door zijn zoon koning Willem III.