Holland | Zetelpeiling Eerste en Tweede Kamer – 17-03-2019

De Provinciale Statenverkiezingen is de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten in Nederland. Deze verkiezingen op woensdag 20 maart 2019 worden een keer in de vier jaar gehouden waarbij de leden rechtstreeks door de inwoners die stemrecht | stemrecht hebben burgers met de Nederlandse nationalitet | hebben worden gekozen. De gekozen leden van de Provinciale Staten kiezen op maandag 27 mei 2019 de Eerste Kamer.

Hoeveel zetels zullen de coalitie partijen VVD-CDA-D66-ChristenUnie gaan behalen voor het kabinet Mark Rutte III in de Eerste Kamer. De prognose van het Holland Magazine. Naar verwachting gaat de VVD van 13 zetels naar 11 zetels. Het CDA van 12 zetels naar 6 zetels. D66 van 10 zetels naar 5 zetels. De ChristenUnie van 3 zetels naar 4 zetels. Het zittende kabinet kan zeker rekenen op 26 zetels in de Eerste Kamer; een verlies van 12 zetels.

De 12 zetels verlies van de coalitiepartijen gaan voornamelijk naar het Forum van Democratie en GroenLinks. Twee partijen die qua ontwerp-klimaar-akkoord recht tegenover elkaar staan. Maar ook als het gaat om immigratie. Het Forum van Democratie is nu niet vertegenwoordigd in de Eerste Kamer. Naar verwachting zullen zij 8 zetels gaan behalen. GroenLinks heeft nu in de Eerste Kamer 4 zetels en deze groene partij gaat dat zeker verdubbelen en wellicht behalen zij 11 zetels.

De SP zal verlies moeten gaan incasseren en gaan naar verwachting van 9 zetels naar 6 zetels. Bijna een halvering. Ook de PvdA gaat verlies lijden en zal gaan van 8 zetels naar 6 zetels. Pijnlijk. De PVV gaat ook inleveren en gaat naar verwachting van 9 zetels naar wellicht 8 zetels. De Partij voor de Dieren, 50Plus de SGP hebben nu 2 zetels en die behouden ze ook. De Onafhankelijke Senaatsfractie heeft nu 1 zetel en verdubbelt naar 2 zetels. En Denk |nieuw in 2019 in de Eerste Kamer | en zal naar verwachting 2 zetels behalen.

De nieuwe klimaatdeal waar het kabinet Mark Rutte III en de coalitiepartijen de afgelopen week mee kwamen wordt door de Nederlanders gezien als verkiezingsstunt blijkt uit de peiling van Maurice de Hond. Meer dan 70% van de bevolking denkt dat de ommezwaai gebeurde, omdat de Provinciale Statenverkiezingen woensdag 20 maart 2019 worden gehouden.

Van alle partijen staan D66’ers het hardst te juichen; namelijk 91%. en gevolgd door GroenLinks met 81%. PVV’ers zijn het minst enthousiast met 13%. Met 14% gevolgd door het Forum van Democratie en 50Plussers en 26%. Bijna 70% van de mensen die de VVD de rug hebben toegekeerd vinden dat de partij nu GroenLinks-beleid aan het uitvoeren is en bij het CDA is dat 60%. Zo langzamerhand kan wel de vraag worden gesteld dat Jesse Klaver met zijn groene partij zelfs het hele kabinet Mark Rutte III met een CO2-heffing in beweging kan brengen.

Of de woorden van Mark Rutte als premier nu door de bevolking zal worden geloofd valt zeer te betwijfelen. Er is al zoveel beloofd door Mark Rutte en niet nagekomen. Ruim 80% van de bevolking denkt overigens dat het verleggen van de klimaatkosten naar het bedrijfsleven, alsnog door de burgers betaald zal worden. Dus de praatjemakers van VVD en CDA die afgelopen week bij het televisieprogramma Eva Jinek en Jeroen Pauw De Verkiezingen hebben er niet mee weten te overtuigen. Ook te mooi om waar te zijn en vooral onduidelijk van VVD en CDA.

De feitelijke virtuele zetelverdeling in de Tweede Kamer op 17 maart 2019 is: De VVD heeft nu 33 zetels. Ze handhaven hun verlies op 11 zetels en houden 22 zetels over. Het CDA heeft 19 zetels; ze verliezen er 9 zodat ze 10 zetels behouden. D66 heeft eveneens 19 zetels. Ze leveren 8 zetels in en houden er 11 over. Een herstel van 2 zetels. De ChristenUnie heeft nu 5 zetels. Ze winnen er 2 en daarmee behaald deze partij 7 zetels. 

De coalitie van VVD-CDA-D66_ChristenUnie heeft nu virtueel in de Tweede Kamer 50 zetels; een verlies van 25 zetels ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 15 maart 2017.

De PVV heeft 20 zetels. Ze verliezen er 5 en de beweging handhaaft zich op 15 zetels. Het verlies bij de PVV zet door. Forum van Democratie heeft 2 zetels. Daar komen nu 18 zetels bij zodat Thierry Baudet en zijn politici nu 20 zetels heeft. GroenLinks heeft 14 zetels. Ze winnen er 3 en komen op 17 zetels. De PvdA heeft nu 9 zetels. Ze winnen er 3 en komen op 12 zetels. De SP heeft 14 zetels. De partij verliezen er 2 en gaan terug naar 12 zetels. De Partij van de Dieren heeft nu 5 zetels. Ze gaan er 2 zetels op vooruit en komen op 7. De beweging DENK heeft 3 zetels. Ze krijgen er 4 en komen op 7 zetels. 50Plus heeft 4 zetels. Winnen er 1 zetel bij en komen op 5 zetels. De SGP heeft 3 zetels en zij handhaven zich op 3 zetels.

Welkom bij het Holland Magazine