Holland | Nieuws uit onze Wereld | 6-10-2019 * 12-10-2019

Zondag 6 oktober 2019 | Portie vis met spaghetti in Ristorante The Antico Caffè di Marte in Rome kost voor twee personen € 430,00

Twee Japanse toeristen in Rome schrokken zich wild toen ze de rekening van hun maaltijd | vis met spaghetti plus 2 glazen water | kregen. Ze moesten in Ristorante The Antico Caffè di Marte | Vertaling van de naam van het restaurant: Restaurant De oude koffie van Mars | € 430,00 aftikken. Hun klacht werd wereldnieuws, maar zij worden nu mogelijk zelf aangeklaagd. De Japanners deelden hun rekening op Tripadvisor, om andere toeristen te waarschuwen. Zo’n € 80,00 van de rekening bestond uit fooi, het restaurant rekende automatisch 20%. Diverse gebruikers hadden dezelfde ervaring bij het restaurant in Rome. Nu dreigt dit restaurant de klagende toeristen te dagvaarden voor de Romeinse rechtbank. Dit restaurant heeft een uitstraling van een uitgeleefde snackbar.

De eigenaar zegt dat het restaurant nu de meeste dagen leeg is. Hij wil de klagende toeristen aansprakelijk stellen voor zijn schade. Het probleem zit hem in vis, die bij het restaurant voor € 6,50 per 100 gram op de kaart staat. De gasten krijgen kilo’s vis op tafel krijgen. ‘Onze vis is vers en de klanten kiezen dit zelf uit de vitrin’, licht eigenaar Giacomo Jin toe. Hij ontkent met klem dat zijn restaurant een toeristenval is.

Commentaar: Als men de beoordelingen leest op Tripadvisor van Ristorante The Antico Caffè di Marte | Restaurant De oude koffie van Mars | dan wordt niemand daar vrolijk van. Naast de hoge prijzen schijnt het er na zonsondergang zo koud te zijn dat mensen met jassen aan tafel zitten te eten. Van gezelligheid is geen sprake en het eten is smakeloos, aldus de gelezen beoordelingen. Een Italiaan reageert anoniem en zegt: ‘Deze plek is typerend voor de schandelijke en oneerlijke toeristenindustrie die de gastvrije reputatie van ons Italianen in de afgelopen jaren heeft verpest. Ze hebben een ober die buiten staat om te proberen mensen naar binnen te lokken, die Engels spreken’.

Maandag 7 oktober 2019 | Chinezen kweken varkens van 500 kilo die zo groot zijn als ijsberen

In China leeft een varken dat zo groot is als een ijsbeer. Het beest is 500 kilo schoon aan de haak en maakt onderdeel uit van een kudde die speciaal wordt gefokt om uit te groeien tot gigantische exemplaren. Een ’normaal’ vleesvarken weegt rond de 100 kilo.

Het fokprogramma is een van de maatregelen die de Chinezen nemen om het enorme tekort aan varkensvlees op te lossen. Door een aantal uitbraken van varkenspest is volgens schattingen de veestapel gehalveerd en zijn de prijzen naar recordhoogten gestegen. Via eerdere fokprogramma’s is het gemiddelde gewicht van een Chinees varken al toegenomen tot ongeveer 200 kilo. Doel is de beesten zo groot mogelijk te krijgen, om zo een maximale vleesopbrengst te generen.

De Chinese vice-premier Hu Chunhua waarschuwt dat de varkensvleestekorten in zijn land alleen maar toenemen. Hij verwacht een jaarlijks tekort van 10 miljoen ton. Dat is meer dan er nu jaarlijks wereldwijd wordt verhandeld. Reden te meer om de productie in China flink op te krikken, aldus Hu Chunhua.

Commentaar: De volksrepubliek China | onlangs vierden ze hun 70 jarig bestaan | is hard op weg om een self-made-state te worden. Militair gezien willen ze het grootst worden. Hun economische macht breiden ze ongestoord uit in Afrika en Europa, waaronder Griekenland, door industrieën op te kopen of de aanleg van havens te financieren onder hun voorwaarden. En die voorwaarden zijn dan wel dat de Chinezen de baas zijn zoals in de Griekse haven van Piraeus en niet de Grieken. China heeft een te kort aan varkensvlees van meer dan 10 miljoen ton per jaar en dus moet er meer worden geproduceerd. Het is niet uit te sluiten dat de handelsoorlog tussen de USA en China mede de oorzaak is van deze uitbreiding. Maar het kan ook zijn dat de benodigde hoeveelheid niet door de wereldhandel kan worden geleverd. Hoe dan ook er vallen geen woorden zoals stikstof en CO2. En dat mag als opvallend worden aangemerkt in deze tijd.

Dinsdag 8 oktober 2019 | Een recordbedrag van 267,3 miljard euro niet uitgekeerd aan de lidstaten van de Europese Unie

De Europese Unie kan maar liefst 267,3 miljard euro niet uitgegeven, omdat de juiste projecten niet worden ingediend, of omdat er geen bonnetjes komen. Met name Italië, Spanje en Polen lukt het maar mondjesmaat om het geld op te krijgen. Dat staat in het jaarlijkse rapport over de toestand van de Europese financiën van de Europese Rekenkamer. Met de fraude viel het mee afgelopen jaar. De Europese Rekenkamer controleerde door middel van een steekproef de uitgaven en bonnetjes van organen van de Europese Unie in het afgelopen jaar en vond negen gevallen van mogelijke fraude. Hierbij checkten ze ook het gebruik van bijvoorbeeld landbouwsubsidies en ontwikkelingssubsidies voor steden en plattelandsgebieden. Het komt door het systeem, stelt het Nederlandse lid van de rekenkamer, Alexander Brenninkmeijer. Op dit moment is het een geld-zoekt-project-systeem, maar het systeem vindt niet altijd de beste projecten.

Voor een deel komt dat door de aangescherpte eisen en controle. Lang niet alle projecten voldoen aan de criteria of worden afgekeurd. Geld dat overblijft, wordt teruggestort naar de lidstaten. Het Nederlandse kabinet wil dat de regels worden verscherpt. Nu mogen landen de bonnetjes bij de Europese Unie na drie jaar nog declareren. Nederland stelt voor om bonnen nog maximaal twee jaar nadat de kosten zijn gemaakt in te dienen. Het kabinet denkt dat er dan efficiënter wordt gewerkt. Bovendien is het makkelijker voor de begroting als er minder rekening hoeft te worden gehouden met de uitgaven van de Europese Unie die mogelijk in de toekomst nog moeten worden betaald.

Commentaar: Een bedrag van 267,3 miljard euro beschikbaar voor allerlei projecten omdat landen niet declareren. Niet gedeclareerd binnen een jaar dan maar sparen voor later. Lekker ouwerwets; ook als sparen geen rente oplevert. Uitgeven kan altijd nog.

Woensdag 9 oktober 2019 | Italië heeft het aantal verkozen parlementariërs teruggebracht van 945 naar 600

Het Italiaans parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging die het aantal verkozen parlementariërs moet verminderen. Het totaal aantal parlementariërs wordt met meer dan een derde teruggebracht. De wet moet bij de volgende verkiezingen in 2023 ingaan. Op dit moment telt Italië 945 parlementariërs. De nieuwe wet zal dit aantal terugbrengen tot 600. Het aantal zitplaatsen in het Huis van Afgevaardigden moet worden teruggebracht tot 400 van de huidige 630. Het aantal senatoren is nu 315 en wordt door de wet teruggebracht tot 200. De hervorming was een belangrijke belofte in het manifest van de populistische Vijfsterrenbeweging en is de belangrijkste partij in de regeringscoalitie van Italië. Volgens de Vijfsterrenbeweging kan de reductie het land honderden miljoenen euro’s besparen in salarissen en maakt de hervorming het parlement efficiënter. De wet werd door alle grote partijen ondersteund.

Tegenstanders van de maatregel zijn juist bang dat het de democratie verzwakt. Lobbyisten zouden makkelijker invloed kunnen uitoefenen op een kleiner parlement. De oppositiepartijen hebben ook kritiek op de bewering van de Vijfsterrenbeweging dat de maatregel honderden miljoenen zou besparen. Volgens een senator van de oppositiepartij Forza Italia zal de daadwerkelijke besparing ongeveer de helft van het bedrag zijn. De grondwetswijziging kan nog wel aangevochten worden met een nationaal referendum. Commentaar: Hervormingen binnen het bestuur van een land verzwakken de democratie niet, Politici die dat beweren horen ook niet thuis in een parlement. Het evenwicht waartoe Italië nu heeft besloten is gelijk aan Nederland. De Italiaanse Tweede Kamer 400 zetels en de Eerste Kamer 200 zetels. En dat functioneert al op deze wijze in ons land sinds 1815; de Nederlandse Tweede Kamer 150 zetels en Eerste Kamer 75 zetels.

Donderdag 10 oktober 2019 |

Turkse grondtroepen zijn woensdagavond het noordoosten van Syrië binnengevallen, meldt de Turkse minister van Defensie aan persbureau Reuters. Verschillende bronnen melden dat duizenden inwoners bij de grens momenteel vluchten naar een Amerikaanse basis, waar ze hopen bescherming te krijgen van een aantal achtergebleven Amerikaanse militairen. De Turkse strijdkrachten zijn samen met Arabische en Turkmeense milities de regio binnengegaan, heeft Recep Tayyip Erdogan woensdag aangekondigd. Het doel van de Turkse president is om de terreurcorridor die men op onze zuidgrens probeert te vestigen, te vernietigen en vrede naar de regio te brengen.

Recep Tayyip Erdogan wil het gebied van 225 kilometer lang en 32 kilometer breed langs de Turks-Syrische grens zuiveren van terreur na het vertrek van de Amerikanen. Volgens de eerste berichten vinden er stevige gevechten plaats met Koerdische troepen. Ankara wil de beoogde ‘veilige zone’ ook gebruiken om zo’n twee miljoen Syrische vluchtelingen te laten terugkeren naar hun thuisland.

Commentaar: De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft eindelijk vrijspel in Syrië. En Nederland en de rest van de lidstaten van de Europese Unie hebben het nakijken. Turkije doet gewoon wat ze willen en vervolgens is het denkbaar dat Europa weer wordt overspoeld met vluchtelingen. Met dank aan de Amerikaanse president Donald Trump.

Vrijdag 11 oktober 2019 | Meerderheid van Amerikanen voor het afzetten van president Donald Trump

Een krappe meerderheid van de Amerikanen is voorstander van het afzetten van president Donald Trump. Volgens een poll van de nieuwszender Fox News | Fox News is een Amerikaanse nieuws zender die pro Donald Trump is | is 51% voor impeachment. Een nipte meerderheid waarvan wordt verwacht dat die snel zal stijgen. In juli van dit jaar was nog een minderheid van 42% van de Amerikaanse bevolking voor een gedwongen vertrek van de president. Het aantal tegenstanders van een afzetting is gedaald van 45% naar 40%. Zo’n 4% procent is wel voor een impeachment, maar is van oordeel dat Donald Trump in functie mag blijven. De regering van Donald Trump verliest in het onderzoek van de nieuwszender rap aan populariteit. Van de ondervraagden vindt 55% dat Donald Trump het als president niet goed doet; 43% vindt van wel.

Terwijl maar liefst 51% denkt dat de huidige Amerikaanse regering corrupter is dan voorgaande regeringen. Bijna de helft vindt dat Donald Trump met het impeachment-onderzoek krijgt wat hij verdient. Commentaar: Nog nooit eerder in de Amerikaanse geschiedenis heeft een president zich zo ongeliefd gemaakt als Donald Trump. Hij ruiziet met veel landen en beslist over militaire zaken waar hij geen verstand van heeft. Niet verwonderlijk want als zakenman is hij meerdere keren failliet verklaard. Maar atijd weer terug gekomen op een slinkse manier. En op die manier probeert hij nu het impeachment proces te juridisch frusteren maar het is uitgesloten dat Donald Trump het kan verhinderen. De democraten zullen nu door moeten pakken en hun juridische tanden laten zien. Anders is het niet uit te sluiten dat Donald Trump het weer wint; op een slinkse manier. De wereld is wel toe aan een andere Amerikaanse president.

Zaterdag 12 oktober 2019 | President van de Europese Unie Donald Tusk: ‘Dreigement Turkse president Recep Tayyip Erdogan onaanvaardbaar’

Het dreigement van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan om miljoenen Syrische vluchtelingen in Turkije naar Europa te sturen als de Europese Unie niet inbindt over de Turkse operatie in Syrië, is totaal ongepast. Dat zei president Donald Tusk van de Europese Unie in Nicosia. ‘We zullen niet aanvaarden dat vluchtelingen als wapen worden ingezet en worden gebruikt om ons te chanteren’. Turkije moet begrijpen dat de militaire acties kunnen leiden tot weer een  ‘humanitaire catastrofe’, wat volgens Donald Tusk totaal onaanvaardbaar zou zijn. Hij herhaalde de Europese oproep aan Turkije de operatie stop te zetten. Voor Europa en de Verenigde Staten van Amerika  is het in de steek laten van de Koerdische SDF-strijders, die cruciaal waren en zijn voor de strijd tegen terreurgroep IS, een slecht idee, stelde Donald Tusk. De Europese Unie beraadt zich op stappen tegen Turkije voor. De ministers van Buitenlandse Zaken en de regeringsleiders spreken daar volgende week over. Ook in de kwestie van de ondermijnende Turkse booractiviteiten bij Cyprus blijft de Europese Unie Turkije veroordelen.

Commentaar: De Turkse president Recep Tayyip Erdogan is door de Amerikaanse president Donald Trump een vrij podium geboden en kan in Noord-Syrië doen wat hem goed dunkt. Van alle geventileerde woorden van de lidstaten van de Europese Unie zal Turkije zich niets aantrekken. Het gaat er in deze niet om welke partij gelijk dan wel ongelijk heeft. Het maakt niet uit hoeveel doden er gaan vallen. Het maakt niet uit hoeveel mensen in angst moeten leven. Het enige wat telt is dat Recep Tayyip Erdogan als president van de republiek Turkije kan doordrijven wat hij wil. Immers in Turkije verliest Recep Tayyip Erdogan steeds meer steun en dat geeft hem een onprettig gevoel. Op termijn | kort of lang | is het politieke tijdperk voorbij van deze Turkse president. Dat gevoel zal hij nog niet hebben. Niet eerder als hij achter de tralies zit. Dat zal naar verwachting de toekomst zijn van Recep Tayyip Erdogan.

Welkom bij het Holland Magazine