Holland | Nieuws uit Nederland | 8-9-2019 * 14-9-2019

Zondag 8 september 2019 | De drie grootste partijen zijn VVD, PvdA en CDA volgens Maurice de Hond

Forum van Democratie van Thierry Baudet verloor de afgelopen week nog eens 2 zetels; nu 14 zetels. De Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders krijgt er 1 zetel bij; nu 14 zetels. Deze twee partijen zijn nu even groot. VVD en SP gaan er ook 1 zetel op vooruit en GroenLinks levert 1 in. Het is heel lang geleden dat de drie grootste partijen VVD met 28 zetels, PvdA met 19 zetels en CDA met 16 zetels waren. GroenLinks heeft nu 14 zetels en is daarmee even groot als Forum van Democratie en de Partij voor de Vrijheid. De SP moet het doen met 9 zetels. D66 11 zetels. Partij voor de Dieren 7 zetels. ChristenUnie 6 zetels. 50Plus 6 zetels. DENK 3 zetels. SGP 2 zetels en overige partijen 1 zetel.

Bij het antwoord op de vraag of men wil dat het kabinet Mark Rutte de rit volmaakt is vastgesteld dat dat percentage dat hoger is dan
het vanaf de start van het kabinet is geweest. Destijds verwachten 54% van de ondervraagden dat dit kabinet de rit van 4 jaren uitzit. Niet alleen zijn de scores onder de kiezers van de regeringspartijen sinds begin 2019 fors gestegen. Dat is ook het geval bij kiezers van GroenLinks en PvdA. Bijna de helft van de kiezers die in 2017 GroenLinks of PvdA hebben gestemd hopen nu dat het kabinet van Mark Rutte de rit uitzit. 

Commentaar: Dat kan zomaar weer veranderen wanneer blijkt dat de kiezers financieel achteruit zijn gegaan inplaats van de beloofde vooruitgaan zoals in 2019. Prinsjesdag 2019 is belangrijk voor de geloofwaardigheid van premier Mark Rutter. Test: 1 januari 2020.

Maandag 9 september 2019 | Wildlands Adventure Zoo Emmen trekt meer bezoekers en lijdt minder verlies.

Wildlands Adventure Zoo Emmen trekt meer bezoekers en lijdt minder verlies. Het park ligt op koers. In maart van dit jaar moest de Drentse gemeente het noodlijdende park nog voor een faillissement behoeden. Het duurt nog wel een aantal jaren voor dat Wildlands Adventure Zoo Emmen winst gaat maken. Dit jaar lijkt de schade in elk geval mee te vallen. Het verlies over 2019 wordt begroot op 4 miljoen euro, tegen een verlies van 8,5 miljoen euro in 2018. Het ziet er ook naar uit dat dit jaar een bezoekersaantal van 940.000 gehaald gaat worden. Tot slot is de bezoekersbeoordeling van het park omhooggegaan. De waardering op Zoover ging van 6,5 naar 8,1. Wildlands Adventure Zoo Emmen opende in 2016 de deuren. Het park profileerde zich als een plek waar belevenissen centraal staan en niet zozeer het bekijken van dieren.

Het nieuwe gemixte attractie- en dierenpark halveerde het aantal diersoorten ten opzichte van het oude Dierenpark Emmen. De dieren kregen bovendien grotere, levensechte verblijven. In Jungola staat de jungle centraal, in Serenga savanne en woestijn en in Nortica de poolgebieden. Naast diersoorten die kenmerkend zijn voor het gerepresenteerde gebied zijn er ook in het thema passende beplanting, gebouwen, horeca, winkels, entertainment en attracties te vinden. Het vierde gebied is de overdekte speeltuin Animazia, waarin zich ook enkele dierverblijven bevinden. Dat belevenissenpark moest jaarlijks 1,3 miljoen bezoekers trekken. Commentaar: Het eerste jaar werd het gewenste aantal bezoekers gehaald. Daarna werd het beduidend minder. In 2018 kwamen 855.000 bezoekers. Nu trekt de belangstelling weer aan. Dat is goed voor het park en de gemeente Emmen. En Drenthe verdient een park als Wildlands Adventure Zoo in Emmen.

Dinsdag 10 september 2019 | Einde gaswinning in Groningen in zicht – Stopt al in 2022

Het kabinet wil dat er veel eerder een eind komt aan de gaswinning in Groningen dan eerder was gepland. Minister Eric Wiebes gaat nu uit van medio 2022. Eerder was nog sprake van 2030. De minister zegt verder dat de gaswinning volgend jaar al onder het ‘veilige niveau’ van 12 miljard kubieke meter komt, namelijk 11,8 miljard, in plaats van de eerder gedachte 15,9 miljard.

Er is al lange tijd discussie over het tempo waarin het kabinet de gaswinning in Groningen terugdringt. Onder druk van de aardbevingen in Groningen gaan er steeds meer stemmen op om eerder te stoppen. De Tweede Kamer riep het kabinet vlak voor de zomervakantie op de winning zo snel mogelijk onder de 12 miljard kuub te brengen. Op dat niveau is het risico op aardbevingen volgens het Staatstoezicht op de Mijnen aanvaardbaar.

Het kabinet heeft de afgelopen tijd aanvullende maatregelen genomen die het komende gasjaar | 1 oktober 2019 – 1 oktober 2020 | al leiden tot een extra daling. Het gaat daarbij onder meer om de toevoeging van stikstof aan hoogcalorisch gas, waardoor laagcalorisch gas | pseudo-Groningengas’ | wordt verkregen. De productie van dat laatste gas leidt ertoe dat er minder gas uit Groningen hoeft te worden gewonnen. De minister heeft verder besloten de gasopslag in Norg te vullen met pseudo-Groningengas. Ook daardoor is minder gas uit het Groningenveld nodig. Volgens netbeheerder Gasunie leiden de maatregelen ertoe dat de winning bij een gemiddelde temperatuur al halverwege 2022 nul kan zijn. In het geval van een strenge winter kan het nodig zijn dat ook na 2022 nog gas kan worden gewonnen en daarom wordt het gasveld pas op een later moment helemaal afgesloten. Commentaar: Groningers kunnen blij zijn; nu de geleden schade afhandeling nog.

Woensdag 11 september 2019 | Meer dan honderd werkzaamheden van de Rijksoverheid kunnen door stikstofuitspraak voorlopig niet doorgaan

De grote werkzaamheden aan de Afsluitdijk, de verbouwing van het Binnenhof, verschillende dijkversterkingen, grensoverschrijdend spoorvervoer en uitbreidingen van snelwegknooppunten staan op de tocht door de stikstofuitspraak van de Raad van State. RTL TV-Nieuws publiceerde vandaag een lijst met 127 overheidsprojecten die mogelijk in de problemen komen. Ingewijden bevestigen dat die lijst klopt. Eerder kwam al naar buiten dat in totaal achttienduizend projecten mogelijk in gevaar komen.

Ook het ministerie van Defensie wordt hard geraakt. Zo loopt de bouw van de veelbesproken kazerne in Vlissingen mogelijk verdere vertraging op. De aanleg van nieuwe windparken, nodig om de klimaatdoelstellingen te halen, staat ook op de tocht. De Raad van State zette dit voor jaar een streep door het Programma Aanpak Stikstof.

Op basis van het dat programma konden overheden in Nederland ondanks de uitstoot van stikstof toestemming geven voor bouwprojecten in de buurt van zogeheten Natura 2000-gebieden. Onder het Programma Aanpak Stikstof hoefden de schadelijke gevolgen voor de natuur niet gelijk gecompenseerd te worden. De Raad van State oordeelde dat die toestemming in strijd was met Europese wetgeving. Daardoor moeten projecten die op basis van het Programma Aanpak Stikstof zijn opgestart, zoals de aanleg van nieuwe wegen, opnieuw worden bekeken.

Commentaar: Een evenwichtig milieu houden is een mooi streven. Maar zo langzamerhand is de vakmens over het milieu doorgeslagen. In een korte periode zijn de mogelijkheden om voor de burgers te bouwen of in lands belang te onderhouden onmogelijk gemaakt. Wat een toestand.

Donderdag 12 september 2019 | Amsterdam Museum doet de term ‘Gouden Eeuw’ direct in de ban.

Het Amsterdam Museum doet met onmiddellijke ingang de term ‘Gouden Eeuw’ in de ban. Het museum ziet de stap als een mogelijkheid om ‘inclusiviteit en andere perspectieven op die tijd mogelijk te maken’. De zeventiende eeuw kreeg de bijnaam ‘Gouden Eeuw’ omdat Nederland in deze eeuw een economische en militaire wereldmacht was, laat conservator Tom van der Molen weten.

‘De term negeert negatieve kanten als armoede, oorlog, dwangarbeid en mensenhandel’. De conservator bestrijdt niet dat kunst en met name de schilderkunst in deze periode bloeide, maar dat is voor hem geen reden om de zeventiende eeuw Gouden Eeuw te noemen. De term zou er ook toe bijdragen dat deze eeuw vanuit het perspectief van de toenmalige machthebbers wordt gezien. Door hem niet meer te gebruiken, hoopt het museum ruimte te bieden aan mensen en verhalen ‘die nog niet gehoord worden’. De permanente tentoonstelling ‘Hollanders van de Gouden Eeuw’ in Amsterdam-vleugel in de Hermitage heet vanaf nu ‘Groepsportretten van de 17-de eeuw.

Commentaar: Degenen die veel van de vaderlandse geschiedenis weten kennen ook de verhalen van de Gouden Eeuw in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Een ruwe tijd met onder meer de Verenigde Oostindische Compagnie, die is opgericht in 1602. Niemand heeft het recht om een passage uit onze geschiedenis te schrappen; ook niet als de term nu niet meer passend is door onze multiculturele samenleving. De geschiedenis kan niemand beïnvloeden omdat het verleden tijd is. Ook het Amsterdam Museum niet.

Vrijdag 13 september 2019 | Ontsnapte kindermisbruiker Harry van Eijk opgepakt in het Zeeuwse Rilland

De TBS’er Harry van Eijk die uit de Pompekliniek in Nijmegen was ontsnapt, is opgepakt in Rilland in Zeeland. Dat gebeurde door een speciaal team, nadat de politie een tip had gekregen. De 42-jarige man uit Barneveld ontsnapte aan zijn begeleiding van de Pompkliniek in Nijmegen. De man werd in 2013 veroordeeld tot TBS met dwangverpleging voor ontucht met zes meisjes van 6 en 7 jaar. De familie van de slachtoffers is door het Openbaar Ministerie meteen op de hoogte gebracht van de ontsnapping. De man verdween tijdens een begeleid fietsverlof in het buitengebied van Malden, bij Nijmegen. Twintig minuten later trok hij geld uit de muur in Gennep, zo’n 12 kilometer verderop. Vanaf daar ontbrak ieder spoor. De Pompekliniek was volgens bronnen zeer bezorgd dat de man iemand iets wilde aandoen.

Tijdens de rechtszaak in 2013 concludeerden deskundigen dat hij een pedoseksueel is met een hoog risico op terugval. Twee weken geleden ontsnapte er ook iemand uit de Pompekliniek. Die man wist zich uit een raam te wurmen en klom via een stapel bouwmaterialen over een hek. Hij werd na twee uur opgepakt in het huis van zijn vriendin.

Toelichting: Het verlof is een belangrijk onderdeel van de behandeling van een terbeschikkinggestelde TBS’er. Op die manier kan iemand oefenen met het verblijf buiten de kliniek. Een TBS’er mag echter pas met verlof als hij of zij voldoende vooruitgang heeft geboekt. De eerste fase van verlof is onder begeleiding naar buiten gaan. Een beveiliger en sociotherapeut begeleiden een TBS’er de eerste paar keer. Daarna begeleiden 2 sociotherapeuten de persoon, zonder beveiliger. Ten slotte begeleidt nog 1 sociotherapeut de TBS’er tijdens het verlof. Het is niet bekend met hoeveel begeleiders de man uit Barneveld buiten was.

Commentaar: Harry van Eijk schijnt een pedoseksueel te zijn met een hoog risico op terugval. Gevalletje voor altijd achter de tralies, althans opsluiten op een gesloten afdeling. Beter en veiliger voor de maatschappij.

Zaterdag 14 september 2019 | VN-jubileum H.M. Máxima – Koningin der Nederlanden

Bij de Verenigde Naties is een speciaal logo ontworpen om te vieren dat koningin Máxima deze maand tien jaar speciaal pleitbezorger van de VN-secretaris-generaal is op het gebied van het beter toegankelijk maken van financiële diensten. Het jubileum wordt op 25 september in het VN-gebouw gemarkeerd met een bijzondere bijeenkomst. Ook koning Willem-Alexander is aanwezig bij het evenement, waar onder meer wordt stil gestaan bij wat de afgelopen tien jaar is bereikt. Bij de bijeenkomst zal de huidige VN-secretaris-generaal António Guterres het woord voeren, evenals de nieuwe president van de Wereldbank David Malpass, de terugtredende baas van het IMF, Christine Lagarde, en co-voorzitter van de Bill & Melinda Gates stichting, Melinda Gates. Ook de CEO’s van PayPal en Mastercard spreken. Commentaar: Nederland mag trots zijn dat we naast een geweldige koning een talentvolle koningin hebben. Ze doen het beiden fantastisch. En dat mag wat kosten.

Welkom bij het Holland Magazine