Holland | Nieuws uit Nederland | 6-10-2019 * 12-10-2019

Politiebericht | Ontsnapte TBS-er Ronald van Zwam opgepakt in een internetcafé in Parijs

De ontsnapte TBS’er Ronald van Zwam is opgepakt in Parijs. Het landelijk parket meldt dat hij is aangehouden in een internetcafé en dat dat gebeurde in samenwerking met de Franse politie. Het Openbaar Ministerie verwacht dat hij binnenkort terugkomt naar Nederland. De 40-jarige Ronald van Zwam ontsnapte op vrijdag 4 oktober 2019 tijdens begeleid verlof. Hij werd behandeld in de Nijmeegse Pompekliniek. De man werd in 2014 veroordeeld voor ontucht met minderjarigen. Volgens de TBS’er is er sprake van misstanden bij de kliniek. Hij zou pas terugkomen wanneer de directeur patiëntenzorg en de behandelcoördinator zouden aftreden. De Pompekliniek ging niet in op de eisen van de TBS’er. De advocaat van Ronald van Zwam, mr Job Knoester | Knoester Van der Hut Alberts & Korteling Advocaten te Den Haag |, zegt dat zijn cliënt wordt overgeplaatst en door de ontsnapping zeker een jaar niet op verlof mag.

Zondag 6 oktober 2019 | De nieuwe GroenRechts koers van GroenLinks vind 10% van de Nederlanders aantrekkelijker – Juist niet 36% en weet niet 54%

Op dit moment geven nog maar ongeveer 50% van de GroenLinks-kiezers die bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 GroenLinks hebben gestemd dit weer te zullen stemmen, volgens de peiling van Maurice de Hond. Bij ieder van de regeringspartijen is dat percentage hoger. Onder de GroenLinks-kiezers die bij de Provinciale Statenverkiezingen 2019 GroenLinks hebben gestemd geeft tweederde aan nu weer GroenLinks te stemmen. En ook hier is het bij de regeringspartijen hoger. GroenLinks heeft aangekondigd op een andere manier oppositie te gaan voeren. Geen ‘scoreboard-politiek’ en men geeft aan in te zullen stemmen met de begrotingen van de verschillende ministeries. Daarover heeft Maurice de Hond een aantal vragen gesteld. Ook onder de huidige GroenLinkskiezers wordt hierop nogal verdeeld gereageerd.

Op de vraag: ‘De nieuwe aanpak van GroenLinks onder leiding van Jesse Klaver is een goede manier om nu in het Parlement te opereren’ stemden 38% van hun kiezers positief en 32% negatief, terwijl 29% niet positief noch negatief zijn over de nieuwe koers. Het meest positief zijn de kiezers van regeringspartijen, namelijk 56% positief, negatief 27% en positief noch negatief 17%. Op de vraag: ‘Krijgt GroenLinks op deze manier meer of minder gedaan van het kabinet?’, stemden 28% van hun kiezers positief. De zelfde politieke resultaten scoorde 15%, terwijl 22% aan gaf minder succes te kunnen behalen in het Parlement. Positief noch negatief maar liefst 35% en daar mag Jesse Klaver best van schrikken.

Ook hier zijn de regeringspartijen het meest positief; namelijk 35%. Voor de zelfde resultaten gaf 34% aan. Minder resultaten is goed voor 21%. En noch positief en negatief behaalde 10%.

De sociaal-democraten behaalden bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 9 zetels; en nu 20 zetels, een virtuele winst van 11 zetels. Per saldo haalt GroenLinks nu nog maar 12 zetels; een virtuele verlies van 2 zetels. Commentaar: Voor 10% van de Nederlanders maakt deze aanpak GroenLinks aantrekkelijker om op te gaan stemmen en bij 36% juist niet stelt Maurice de Hond. Dat betekent ook dat 54% van de kiezers nog geen politieke keuze hebben gemaakt voor GroenLinks of GroenRechts. Dat is geen politieke bonus voor deze partij.

Maandag 7 oktober 2019 | Mensen doen vaak geen aangifte bij oplichting via internet – Pak kans nihil

Mensen die via internet opgelicht worden doen daar vaak geen aangifte of melding van. Zes op de tien laten het erbij zitten omdat ze het schadebedrag te klein vinden of omdat ze denken dat melden geen zin heeft. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek | afgekort: CBS | in samenwerking met de politie.

Het CBS vroeg 100.000 mensen naar hun ervaring met het via internet kopen of verkopen van spullen. Ruim 38.000 deden mee aan het onderzoek. Van hen zei 2,9% vorig jaar opgelicht te zijn via internet. Vier op de tien deed wel aangifte bij de politie. Ook maakten gedupeerden melding bij hun bank of bij een fraudehelpdesk.

In de meeste gevallen ging het om de aankoop op een site voor tweedehandsspullen zoals via Marktplaats. Ruim 40% van de deelnemers ontving de bestelde artikelen nooit. Bijna een kwart trapte in een nepwebwinkels en werd zo geld afhandig gemaakt. Vaak ging het om kleding, schoenen of accessoires, maar ook om mobiele telefoons of laptops. Bij 5% ging het mis bij de aankoop van tickets of kaartjes. Van de ondervraagden kreeg 0,2% te maken met verkoopfraude. Zij werden niet betaald voor een verkocht product. Naast financiële schade, had de fraude ook andere gevolgen. Een derde van de slachtoffers zei na de internetfraude minder vertrouwen te hebben in digitale veiligheid; namelijk 4 op 10 mensen meldden ook emotionele gevolgen.

Commentaar: Het kopen van goederen of diensten via internet heeft vanaf het begin al schaduw kanten gehad. Met name diensten als bekeuringen van het CJIB maken criminelen van onder meer uit het buitenland gebruik van nepbrieven van deze instantie. Pak kans nihil. Blijkbaar heeft Justitie te weinig vak bekwame mensen indienst om dit soort zaken te lokaliseren en doeltreffend te kunnen optreden.

Dinsdag 8 oktober 2019 | Verkeersboetes worden vaker voldaan via een betalingsregeling – Betalingen in termijnen voor boetes van € 75,00 en meer

Het Centraal Justitieel Incassobureau | afgekort: CJIB | treft steeds vaker een betalingsregeling met mensen die boetes hebben openstaan. In een jaar tijd is het aantal betalingsregelingen gestegen van 165.000 naar 196.000, schrijft minister Sander Dekker van Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer. De minister vindt dat een positieve ontwikkeling, zeker omdat tegelijkertijd de inzet van gerechtsdeurwaarders met 37% is gedaald. Vorig jaar werd 162.000 keer een deurwaarder ingeschakeld om een boete te innen, in 2014 gebeurde dat nog ruim 258.000 keer. De boete-inners uit Leeuwarden zijn volgens de minister ook alerter op signalen dat mensen schuld op schuld stapelen. Het kabinet wil dat schulden bij mensen op een zorgvuldige en maatschappelijk verantwoorde manier worden geïnd. Dat beleid begint vruchten af te werpen, schrijft Sander Dekker. Wie wel wil betalen, maar even niet kan, heeft nu de mogelijkheid een betalingsregeling af te sluiten. Het CJIB hanteert daarmee de menselijke maat en is zo de juiste weg ingeslagen.

Sinds 2019 zijn de mogelijkheden om een boete in delen te betalen verder verruimd. Het minimale boetebedrag waarvoor een regeling mogelijk is, is verlaagd van € 225,00 naar € 75,00. Sander Dekker verwacht dat het aantal betalingsregelingen dit jaar ook nog fors zal toenemen, met 40% ten opzichte van 2017. Historische feiten: In 2018 zijn 9.182.573 verkeersovertredingen geconstateerd voor onder meer te hard rijden, door rood licht rijden, fout parkeren en niet-handsfree bellen. Dat is bijna evenveel als een jaar eerder. In 2017 werden er namelijk 9.223.477 verkeersboetes opgelegd. Het aantal keer dat de politie iemand staande hield is vorig jaar iets toegenomen. 403.635 in 2018 tegenover 384.982 in 2017. Buitenlandse verkeersovertreders werden vorig jaar iets vaker beboet. Dat komt vooral doordat meer landen kentekengegevens uitwisselen met Nederland. Onder andere het Verenigd Koninkrijk, Italië, Tsjechië en Roemenië sloten zich aan. Ongeveer een kwart van die boetes wordt niet betaald. Vooral Fransen en Roemenen verzuimen dit.

Woensdag 9 oktober 2019 | Is behandeling TBS-ers een kwestie van centen – VVD-minister Sander Dekker heeft wat uit te leggen

Het management van de Drentse zorginstelling Hoeve Boschoord | gemeente Westerveld | waar ook TBS’ers worden behandeld, houdt incidenten in de kliniek bewust klein. Dat zeggen enkele anonieme medewerkers in het dagblad De Telegraaf. Incidenten moeten aan het ministerie worden doorgegeven. Toch zou dat lang niet altijd gebeuren, hetzij doordat het incident lager wordt ingeschaald of doordat een eindverantwoordelijke uiteindelijk de melding achterhoudt.

Dat gesjoemel gebeurt tientallen keren per jaar, vertelt een medewerker in voornoemde krant. ‘Daartoe behoren echt zware voorvallen, zoals steekpartijen of ernstige bedreigingen van personeel’. Het ministerie van Justitie en Veiligheid gaat de kliniek om opheldering vragen, zegt een woordvoerder. ‘Als wat er in het artikel wordt gesuggereerd klopt, dan is dat bijzonder ernstig en kwalijk. We willen precies weten hoe dit zit’. De achterliggende reden is volgens twee medewerkers een financiële kwestie. Klinieken krijgen een boete als een TBS’er langer dan acht jaar wordt behandeld. ‘Het gaat louter om geld. Een kliniek wil voldoen aan de achtjaars-eis. Ook daarom worden incidenten onder de pet gehouden want die kunnen ervoor zorgen dat de behandelperiode langer wordt. Met dit systeem creëer je een voedingsbodem voor doofpotsituaties’. In de verklaring wordt niet ingegaan op het verdoezelen of kleiner maken van incidenten. Een woordvoerder wil verder geen commentaar geven.

Commentaar: Al in september van dit jaar sloeg het personeel van de kliniek al alarm over de ongelooflijk onveilige situatie in Hoeve Boschoord. Oorzaak; structurele onderbezetting en de inzet van tijdelijke krachten. Destijds werd gesteld dat het te maken heeft met krapte op de arbeidsmarkt. Wat een onzin. Het ziekteverzuim was gedaald maar dat was niet duidelijk aan het personeel gecommuniceerd. In Hoeve Boschoord verblijven mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Er zitten ook cliënten met TBS, van wie een aantal niet buiten de muren van de instelling komt. De kliniek werd eind 2017 onder verscherpt toezicht geplaatst.

Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waren er allerlei structurele tekortkomingen, waardoor de kwaliteit van de zorg en veiligheid gevaar liepen. In de zomer van 2018 werd het verscherpt toezicht opgeheven. En nu de huidige situatie of is het een voorzetting wat er al speelde of een variant er op. VVD-Minister Sander Dekker heeft wat uit te leggen. Wat een blamage.

Donderdag 10 oktober 2019 | Realityserie Chateau Meiland wint Gouden Televizier-Ring

In Amsterdam heeft het SBS6-programma Chateau Meiland de 54-ste Gouden Televizier-Ring gewonnen, de belangrijkste televisieprijs van Nederland. In de realityserie worden Martien Meiland en zijn familie gevolgd tijdens de verbouwing van hun kasteel, Chateau Meiland, in Frankrijk. Andere genomineerden voor de prijs waren Beste zangers, uitgekozen door AvroTros en NPO TV 1 en Expeditie Robinson op RTL 5. De Televizier-ster voor beste presentator gaat dit jaar naar Beau van Erven Dorens, die werkzaam is voor RTL. Ook VPRO Arjen Lubach en AvroTros André van Duin waren genomineerd. Chantal Janzen kreeg de prijs voor beste presentatrice en werkzaam voor RTL. Ze versloeg daarmee haar collega’s Eva Jinek, werkte voor KRO-NCRV en is overgestapt naar RTL en Floortje Dessing, die de Vara trouw blijft. De winnaar van de Televizier-Ster Acteur/Actrice is Elise Schaap, bekend van de Netflix-serie Undercover en de serie Familie Kruys.

Dit jaar is er voor het eerst ook een prijs voor online series. Die ging naar Nienke Plas voor haar serie Shitty Diary. Zij won ook de talentenprijs. Zapp Sport werd onderscheiden in de categorie ‘leukste kinderprogramma’. Tijdens de uitreiking werd er ook stilgestaan bij tv-persoonlijkheden die het afgelopen jaar overleden, onder wie Martine Bijl.

Commentaar: De Nederlandse televisie kijkers hebben gekozen voor echte mensen en niet voor mensen die een rol spelen of dat proberen. De drie genomineerden | Chateau Meiland, Beste zangers met Jan Smit en Expeditie Robinson | hebben het kenmerk van mooie televisie. Namelijk emotie en anders dan anders. En dat maakt televisie kijken zo leuk. En dat wordt te wenig geboden en zoeken kijkers hun heil elders.

Vrijdag 11 oktober 2019 | MH 17 rechtbank procedure in Den Haag – Twijfelachtige rol van de Oekraïne

Voor de behandeling van de rechtszaak tegen de MH17-verdachten is bijna een half jaar uitgetrokken. De rechtbank Den Haag meldt dat het tussen maart 2020 en april 2021 in totaal 25 weken heeft gereserveerd in het Justitieel Complex Schiphol. De rechtszaak tegen de verdachten van het neerhalen van vlucht MH17 wordt een van de grootste en meest beladen Nederlandse strafprocessen ooit. Voor de zaak moest zelfs de wet worden aangepast. Nu is het mogelijk gemaakt om delen van de strafzaak in het Engels te behandelen. En bij hoge uitzondering mogen verdachten de zaak ‘bijwonen’ via een videoverbinding met het buitenland. Het internationale onderzoeksteam JIT denkt dat het Russische leger en zelfs een hoge functionaris in het Kremlin betrokken waren bij het leveren van de Bukraket waarmee vlucht MH17 boven Oekraïne is neergehaald. De Russische president Vladimir Poetin heeft keer op keer ontkend dat zijn land betrokken was.

Maar naast het juridische onderzoek naar de ramp, komt er ook een feitenonderzoek naar de rol van Oekraïne. Een belangrijke vraag is waarom het luchtruim open was. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft bij een bezoek van minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken de medewerking bij dit onderzoek toegezegd. Vorige maand werd bekend dat Oekraïne een belangrijke verdachte, Vladimir Tsemach, had overgedragen aan Rusland in het kader van een gevangenenruil. Daarmee lijkt de kans verkeken dat hij ooit voor de rechter komt. De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde eerder al dat de regering in Kiev het luchtruim boven het oostelijke strijdgebied had moeten sluiten. In het onderzoek wordt ook een deel van het Russische luchtruim meegenomen, liet Stef Blok weten in een persverklaring. Commentaar: De Russische president Vladimir Poetin en Oekraïense president Volodymyr Zelensky zijn geen echte vrienden maar zeker ook elkaars vijanden niet. De Oekraïne heeft een belangrijke verdachte | deze is Vladimir Tsemach | van 298 moorden overgedragen aan Rusland in het kader van een gevangenenruil. De Oekraïne vond de gevangenruil belangrijker dan dat een verdachte wordt berecht omdat deze ruil in het belang is geweest van het land zelf. En dan maakt president Volodymyr Zelensky van de Oekraïne er zich wel eenvoudig van af door medewerking aan het onderzoek toe te zeggen. Is de Oekraïne nog wel geloofwaardig en te vertrouwen. Op zijn minst twijfelachtig.

Zaterdag 12 oktober 2019 | Gerechtshof: Gegronde redenen om Geert Wilders van de Partij voor de Vrijheid te veroordelen wegens haatzaaien

Het Gerechtshof is wel bevoegd, het Openbaar Ministerie is ontvankelijk, er zijn gegronde redenen om Geert Wilders te veroordelen en er is geen reden op de strafzaak tegen de PVV’er aan te houden. Dat betoogde de advocaat-generaal tijdens haar repliek in het hoger beroep van het ‘minder Marokkanen’-proces. Geert Wilders was daarbij niet aanwezig.

Geert Wilders en zijn advocaten vinden dat de politicus niet veroordeeld mag en kan worden, omdat het proces niet geldig zou zijn. Volgens hen staat vast dat het Openbaar Ministerie in 2014 niet zelfstandig heeft besloten hem te vervolgen, maar dat toenmalig minister Ivo Opstelten van Justitie daarin een grote rol heeft gespeeld. Het Openbaar Ministerie heeft dat steeds | en bij herhaling | met klem ontkend.

Op 19 maart 2014 stelde Geert Wilders zijn publiek tijdens een bijeenkomst drie vragen. En deze vragen zijn destijds geweest of ze meer of minder Europese Unie, Partij van de Arbeid en ten slotte Marokkanen wilden. Het publiek scandeerde steeds harder ‘Minder! Minder!’ als antwoord op deze vragen. Hiermee zette de politicus volgens het Openbaar Ministerie aan tot haat. De rechtbank heeft Geert Wilders in 2016 veroordeeld, maar geen straf opgelegd. Zowel het Openbaar Ministerie als Geert Wilders was tegen de uitspraak in beroep gegaan. In hoger beroep is € 5.000,00 boete tegen hem geëist. De uitspraak staat gepland voor 11 november 2019.

Commentaar: De recht heeft destijds op grond van de wet Geert Wilders gedagvaard wegens haatzaaien. De politicus vindt dat het een politiek proces is omdat toenmalig minister van Justitie, Ivo Opstelten, daarin een rol heeft gespeeld en daarmee wordt de onafankelijkheid van het Openbaar Ministerie in twijfel getrokken door Geert Wilders. Alle klaagliederen van Geert Wilders zijn ter zijde geschoven en zal er vonnis worden gewezen door het Gerechtshof. In alle redelijkheid kan de politicus van de Partij voor de Vrijheid een boete verwachten van minimaal € 5.000,00. Geert Wilders kan niet eervol blijven vol houden dat de woorden die zijn uitgesproken op 19 maart 2014 binnen het kader van de vrije meningsuiting vallen. Velen hebben het als haatzaaiend ervaren.  

Welkom bij het Holland Magazine