Holland | Nieuws uit Nederland | 29-09-2019 * 5-10-2019

Zondag 29 september 2019 | Beperken van de uitstoot van stikstof vinden Nederlanders belangrijk – Verlaging maximum snelheid op snelwegen niet

De Nederlanders hebben in meerderheid gekozen voor beperking van de uitstoot van stikstof. Verlaging van de maximum snelheid op snelwegen is niet populair; volgens de peiling van Maurice de Hond.

Beperken uitstoot van stikstof: De kiezers van de VVD, CDA en D66 vinden respctievelijk 66%, 63% en 89% dat er maatregelen moeten worden genomen om de uitstoot van stikstof te beperken. Van GroenLinks, PvdA, Partij van de Dieren, SP en 50 Plus vinden dat respectievelijk 99%, 81%, 87%, 84% en 78%. Opvallend is dan dat de kiezers van Forum van Democratie en de Partij voor de Vrijheid dat respectievelijk 23% en 30% vinden. Geert Wilders van de Partij van de Vrijheid heeft zich hierover niet zo veel uitgesproken. Thierry Baudet van het Forum van Democratie des te meer.

Verlaging maximum snelheid op snelwegen: Kiezers van de VVD, CDA en D66 vinden het maar niets om de maximum snelheid op snel wegen te verlagen met respectievelijk 25%, 29% en 31%. De kiezers van Forum van Democratie en de Partij voor de Vrijheid willen het helemaal niet met respectievelijk 13% en 22%. Van GroenLinks, PvdA, Partij van de Dieren, SP en 50 Plus vinden dat respectievelijk 80%, 61%, 68%, 69% en 70%. Commentaar: De kiezers van Forum van Democratie en de Partij voor de Vrijheid willen niet geconfronteerd worden met de realiteit als het om de problematiek gaat van stikstof. De auto is de heilige koe van VVD, CDA, D66, Forum van Democratie en de Partij voor de Vrijheid.

Maandag 30 september 2019 | Eurovisie Songfestival zonder de Hollandse kaas en de Hollandse klompen

De Nederlandse omroep | NPO – AVROTROS | heeft tijdens een bijeenkomst van de European Broadcast Union in Rome zijn Europese collega’s laten zien wat het in petto heeft tijdens het Eurovisie Songfestival op dinsdag 12 mei, donderdag 14 mei en zaterdag 16 mei 2020.

De deelnemende omroepen zijn er enorm enthousiast over dat het evenement in de Maasstad plaatsvindt. Rotterdam spreekt erg aan als stad en Ahoy als locatie voor het Eurovisie Songfestival. Iedereen vindt het fijn dat alles op één plek wordt georganiseerd. De zaal, de kleedkamers en het perscentrum is allemaal gebundeld in een gebouw.

Het is nog niet duidelijk hoeveel landen er volgend jaar meedoen aan de liedjeswedstrijd. In Tel Aviv deden 41 landen mee. Gehoopt wordt dat Bulgarije en Oekraïne weer terugkeren naar het Eurovisie Songfestival. De aanmeldingstermijn is gesloten, maar nog niet helemaal definitief. Landen die de begroting voor hun deelname niet rond kunnen krijgen, kunnen hun aanmelding nog intrekken. Het grootste aantal landen dat deelnam aan het Eurovisie Songfestival is 43. Dat aantal landen werd gehaald in Düsseldorf in 2011 en Lissabon in 2018.

Landen die al jaren niet meedoen aan het Eurovsie Songfestival, zijn Luxemburg, Slowakije, Bosnie Herzegovina en Turkije. De Nederlandse organisatie gaat niet proberen om deze landen er nu weer bij te krijgen want het gaat er om dat de NPO – AVRO-TROS een zo goed mogelijk tv-programma neerzetten. De NPO – AVRO-TROS hebben de Europese collega’s een voorzetje daarvan gegeven en een kijkje in de keuken gegeven. Ze willen een verrassend beeld van Nederland neerzetten zonder de Hollandse kaas en de Hollandse klompen en tegelijkertijd een visitekaartje afgeven waar heel Nederland zich in herkent.

Op 9 maart 2020 is er in de aanloop van het Eurovisie Songfestival een bijeenkomst met de deelnemende landen gepland in Rotterdam. Dan zullen alle delegaties definitief hun inzending en de daarbij horende plannen moeten inleveren bij de Nederlandse omroep. Op dit moment is het van nog geen enkel land bekend waar ze in Rotterdam mee gaan komen. Commentaar: Organisatorisch zal Europa of waar ter wereld men ook gaat kijken een perfect Eurovisie Songfestival voorgeschoteld krijgen. Dat kun je aan de NPO – AVRO-TROS wel overlaten. Ahoy is een prima locatie. De kosten van het Eurovisie Songfestival worden geraamd tussen 15 en 30 miljoen euro. Dus nu financiëel nog.

Dinsdag 1 oktober 2019 | Politie vindt 12.8 miljoen euro in contanten bij een drugsonderzoek in Amsterdam

Bij huiszoekingen in een groot drugsonderzoek in Amsterdam heeft de politie 12,8 miljoen euro gevonden. Het is een van de grootste vondsten van contant geld ooit in Nederland. Zeven mensen zijn aangehouden. De groep wordt verdacht van invoer en handel van cocaïne vanuit Colombia naar Nederland. Ze werden al langer in de gaten gehouden, nadat de politie informatie had gekregen dat ze zich bezighielden met cocaïnehandel. Afgelopen donderdag werd besloten de zeven aan te houden en vijf woningen te doorzoeken die in het onderzoek in beeld waren gekomen. Een 52-jarige vrouw uit Colombia die in Amsterdam woont had volgens de politie de leiding over de drugshandel. De politie heeft verder nog een man en vrouw uit Colombia aangehouden, twee mannen uit Albanië, een man uit Nieuw-Zeeland en een man uit Marokko. Deze drugsbendes verdienen enorm aan cocaïnehandel en de verdachten leven helemaal onder de radar en hebben veel dure panden in gebruik. Commentaar: Goed werk van de politie in Amsterdam. Het daadkrachtig bestrijden van de cocaïnehandel is beter voor de volksgezondheid en de leefbaarheid in stad en land. Nu de te lichte straffen aanzienlijk verhogen voor drugshandelaars tot levenslang.

Woensdag 2 oktober 2019 | Haagse wethouders verdacht van ambtelijke corruptie, omkoping en schending van het ambtsgeheim – College gevallen

Het college van de gemeente Den Haag is gevallen. Coalitiepartijen VVD, D66 en GroenLinks hebben het vertrouwen in de grootste partij in de Haagse gemeenteraad Hart voor Den Haag/Groep de Mos, opgezegd omdat twee wethouders en een raadslid zijn verwikkeld in een corruptiezaak. Gisteren deed de Rijksrecherche invallen in de kantoren en woningen van de wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui, een raadslid van Groep de Mos en drie Haagse ondernemers. VVD, D66 en GroenLinks hebben na gesprekken met Groep de Mos besloten de samenwerking direct te beëindigen. De partijen stellen dat de gemeente Den Haag ‘boven alles moet kunnen vertrouwen op een integer stadsbestuur dat boven alle verdenkingen verheven is, en dat de belangen van alle Hagenaars dient’.

Het onderzoek van het Openbaar Ministerie richt zich op ambtelijke corruptie, omkoping en schending van het ambtsgeheim. Er zijn verdenkingen dat er tegen betaling vergunningen zijn verstrekt. Gisteravond maakten de verdachte wethouders bekend tijdelijk terug te treden. Burgemeester Pauline Krikke had hen daartoe opgeroepen. De twee schreven in een verklaring dat zij altijd naar eer en geweten hebben gehandeld.

Ze zeiden de uitkomst van het onderzoek met vertrouwen tegemoet te zien. De wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui herkennen zich niet in de verdachtmakingen.

Commentaar: Hart voor Den Haag/Groep de Mos ziet de keuze van collegepartijen VVD, D66 en GroenLinks om de stekker uit de coalitie in Den Haag te trekken als ‘een politieke afrekening’. In Nederland is iedereen onschuldig, totdat het tegendeel is bewezen. Hebben VVD, D66 en GroenLinks voor hun beurt gesproken. Dat weten we eerst als de wethouders schuldig worden veroordeeld door de Rechtbank.

Donderdag 3 oktober 2019 | Minder voedsel verspilling – Mede oorzaak van de gestegen prijzen van voedsdel, energie en BTW van 6% naar 9%

De Nederlanders zijn de afgelopen jaren thuis minder voedsel gaan verspillen. Gemiddeld gaat het nu om zo’n 34,3 kilo eten per persoon per jaar en dat is bijna 7 kilo minder dan in 2016. Ook is er minder drinken weggespoeld via de gootsteen en het toilet. Nu ruim 45 liter per persoon per jaar; in 2016 was dat nog 57 liter. De cijfers komen uit een driejaarlijks onderzoek in opdracht van het ministerie van Landbouw naar hoe huishoudens met voedsel omgaan.

Minister Carola Schouten heeft de resultaten naar de Tweede Kamer gestuurd. Sinds de eerste meting, in 2010, wordt er nu 29% minder voedsel verspild. Brood, zuivel, groente, fruit en aardappelen worden het vaakst weggegooid.

Volgens Carola Schouten ligt Nederland op koers om het eerder gestelde doel te halen, namelijk een halvering in 2030 van de totale voedselverspilling ten opzichte van 2015. Het gaat dan niet alleen om huishoudens, maar ook bijvoorbeeld bij winkels, restaurants en producenten. De minister schrijft dat ze bewuster omgaan met eten en het waarderen van voedsel belangrijk vindt: ‘Het doet recht aan de waarde van voedsel en de mensen die het maken, onze boeren, telers en vissers; verder leidt verspilling tot onnodige kosten voor ons milieu en de portemonnee en gaan waardevolle grondstoffen erdoor verloren’. Volgens Carola Schouten komt de afname onder meer door de toegenomen aandacht voor voedselverspilling. Commentaar: En wat dacht de minister van de gestegen voedselprijzen; zoals de verhoging BTW. En de stijging van de energieprijzen zodat mensen minder te besteden hebben. Dan worden mensen zuiniger omdat het moet.

Vrijdag 4 oktober 2019 | EasyJet vliegtuig wijkt uit naar Rotterdam in plaats van Amsterdam door brandstof te kort

Een toestel van EasyJet | officiële benaming EasyJet Airline Company Limited | moest op een vlucht van Venetië naar Amsterdam een voorzorgslanding maken op Rotterdam The Hague Airport, omdat er door storm brandstoftekort dreigde te ontstaan.

De captain besloot niet te wachten op mogelijke vertragingen bij het landen op Amsterdam Airport Schiphol, zodat voor alle zekerheid in Rotterdam naar de grond is gegaan. Er is echter geen noodoproep aan vooraf gegaan. Omdat het vliegveld daar inmiddels was gesloten, moesten de passagiers op eigen gelegenheid naar Amsterdam reizen. Taxikosten worden door ons vergoed, aldus een woordvoerster van EasyJet. Een aantal passagiers was er niet gerust op.

Het leek op een onveilige situatie melden een aantal passagiers. In de cabine werd door de bemanning verteld dat er bijgetankt moest worden in Rotterdam. Dat kwam op bij velen wat vreemd over. Normaal heeft ieder vliegtuig toch genoeg reserve-kerosine aan boord hebben voor onvoorziene omstandigheden, zoals slecht weer en uitwijkprocedures?. Volgens EasyJet betekende de storm boven Amsterdam Airport Schiphol dat het vliegtuig wellicht langere tijd zou moeten rondcirkelen in de lucht met hevige turbulentie, alvorens toestemming te krijgen om te landen. Volgens EasyJet wilde de piloten dat risico niet nemen, omdat veiligheid en comfort voor passagiers en crew voorop staan.

Commentaar: In kringen van de burgerluchtvaart is het algemeen bekend dat de prijsvechters als EasyJet en Ryanair een zeer afgepaste hoeveel brandstof tanken voor de start van iedere vlucht om geld te besparen. Luchtvaartmaatchappijen hebben de veiligheid van hun passagiers hoog staan. Of dat ook het geval is bij de prijsvechters als EasyJet en Ryanair bestaan grote twijfels. De winst van het vliegbedrijf is zeker zo belangrijk.

Vrijdag 4 oktober 2019 | Stikstofcrisis – Het ‘uitgangspunt’ is om boeren niet te dwingen ermee op te houdenBij onvoldoende afvloeing van boerenbedrijven gepaste dwang

Het kabinet neemt uiteenlopende maatregelen om de stikstofschade in Nederland terug te dringen. Er komt een uitkoopregeling voor veehouders die stoppen met hun bedrijf, de maximumsnelheid gaat omlaag op een aantal nog aan te wijzen wegen en er zullen ‘klimaatbossen’ worden geplant. Er is veel geld beschikbaar om veehouders uit te kopen die willen stoppen met hun bedrijf. Bedrijven die vlak bij een kwetsbaar natuurgebied zitten, komen het eerst in aanmerking voor de financiële steun. Het ‘uitgangspunt’ is om boeren niet te dwingen ermee op te houden. Boeren die hun bedrijf willen voortzetten, kunnen steun krijgen bij het investeren in nieuwe stallen die minder stikstof uitstoten.

De maximumsnelheid moet omlaag op wegen die vlak bij een kwetsbaar natuurgebied liggen. Het advies om deze maatregel op alle rijks- en provinciale wegen te nemen, heeft het niet gehaald. De VVD was hier fel op tegen. Er zal nu per regio gekeken worden om welke wegen het precies gaat. Het kabinet wil daarnaast investeren in ‘direct natuurherstel’ door klimaatbossen te planten. Ook het herstel van natuurgebieden als het oostelijke deel van de Sallandse Heuvelrug en het Wooldse Veen in Gelderland valt daaronder. Het kabinet wil vanaf 11 oktober 2019 weer vergunningen gaan afgeven voor grote weg-, water- en woningbouwprojecten. Er moet van tevoren worden aangetoond dat er maatregelen worden genomen om de uitstoot te beperken. Zo nodig moet de stikstofuitstoot worden gecompenseerd. Dat kan ook in de omgeving; als het een bedrijf stopt, is er mogelijk ruimte voor een nieuw bedrijf.

Premier Mark Rutte zegt dat er geen snelle of makkelijke oplossingen zijn voor het stikstofprobleem. Dit is echt een oplossing die stap voor stap moet. Er is geen toverstokje om dit op te lossen, maar de urgentie wordt zeer gevoeld, aldus de premier.

Minister Carola Schouten van Landbouw en Natuur voegt daaraan toe dat het geen kwestie is van één of twee knoppen aanzetten. Zij stelt: ‘Het is een kwestie van maatwerk. Samen met de provincies moeten per gebied maatregelen worden genomen’.

De politiek zoekt sinds het voorjaar naar oplossingen voor de stikstofcrisis. Toen bepaalde de Raad van State dat Nederland niet voldoet aan de Europese regels. Vorige week bracht een commissie onder leiding van Johan Remkes | een oud VVD-minister | op verzoek van het kabinet advies uit. Hij zei dat de kwaliteit van de natuur in Nederland de laatste jaren achteruit is gegaan en dat er harde keuzes gemaakt moesten worden om de schade te herstellen.

Jesse Klaver van GroenLinks reageert op Twitter als volgt: ‘Verklein de veestapel en verlaag de maximumsnelheid. De maatregelen van Johan Remkes zijn kraakhelder. Maar de plannen van het kabinet zijn vaag. Geef duidelijkheid aan boeren, bouwers en natuurliefhebbers, want niemand is met het plan van vandaag wijzer geworden’. De belangenorganisatie van de boeren LTO Nederland reageert eveneens op Twitter: ‘Geen generieke gedwongen krimp in de voorzichtige tegemoetkomingen kabinet, zorgen blijven’.

Commentaar: Het ‘uitgangspunt’ is om boeren niet te dwingen ermee op te houden zegt het kabinet Mark Rutte III over de stikstofcrisis. Maar bij een uitganspunt resteert bij onvoldoende afvloeing van boerenbedrijven gepaste dwang. Anders is het niet uit te leggen. En de woorden van Jesse Klaver van GroenLinks kunnen beter met een korreltje zout worden genomen. Te hoog gegrepen en te snel willen scoren.

Welkom bij het Holland Magazine