Holland | Nieuws uit Nederland | 22-09-2019 * 28-09-2019

Zondag 22 september 2019 | Maurice de Hond peilde wie de Nederlanders goed vonden in het debat bij de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer

De beste drie in het debat zijn Mark Rutte van de VVD staat bovenaan en daarna volgen Lodewijk Asscher van de PvdA en Geert Wilders van de Partij voor de Vrijheid. Zij zijn de enige drie die bij hun eigen huidige kiezers een score van meer dan 70% behalen. Bij de kiezers van Forum van Democratie wordt Geert Wilders meer genoemd dan Thierry Baudet. Lodewijk Asscher doet het goed bij zijn eigen kiezers en die van GroenLinks en SP. Ook kiezers van VVD, CDA en D66 noemen Lodewijk Asscher relatief vaak. Mark Rutte doet het bij huidige kiezers van PvdA behoorlijk goed. Zo scoort hij hoger dan Jesse Klaver van GroenLinks bij die kiezers. Bij de CDA-kiezers haalt Lodewijk Asscher net zo hoge score als de nieuwe fractieleider Pieter Heerma. Rob Jetten van D66, Lilian Marijnissen van de SP, Henk Krol van 50Plus en Marianne Thieme voor Partij voor de Dieren scoren relatief laag, omdat ze bij hun eigen kiezers niet boven de 60% scoren en bij de kiezers van de andere partijen relatief laag scoren. Thierry Baudet van Forum van Democratie scoort bij eigen kiezers ook niet zo hoog, maar haalt bij PVV-kiezers ten minste nog 37%. Commentaar: Dat Thierry Baudet het bij zijn eigen kiezers niet zo goed scoort kan niemand verwonderen. Op een bijeenkomst in Rotterdam maakte hij afgelopen vrijdag stennis met politicoloog en journalist Chris Aalberts. Over hem zei Thierry Baudet: ‘Dat Chris Aalberts de partij kapot wil maken en dat hij een sekteleider is’. Het was een intimiderende, rancuneuze actie, die voor een nare sfeer zorgde. Thierry Baudet gedraagt zich en handelt als een God. En dat gaat hij niet redden met zijn vlotte babbel en politieke onwaarheden. Boeken schrijven schijnt hij beter te kunnen dan politiek bedrijven. Dan kan de keuze niet moeilijk voor hem zijn.

Maandag 23 september 2019 | Veel nieuwe bloeddonoren met een niet-westerse achtergrond – Mannen zijn ondervertegenwoordigd

De afgelopen tijd hebben zich ongeveer 5000 mensen met een niet-westerse achtergrond gemeld als nieuwe bloeddonor. Minister Bruno Bruins schrijft aan de Tweede Kamer dat dat mede het gevolg is van de campagne die Sanquin voerde. Er is een tekort aan donoren met een niet-westerse achtergrond. Die hebben vaak een net iets andere bloedgroep dan autochtone Nederlanders. Ze kunnen mensen van dezelfde afkomst beter helpen. Daarom startte Sanquin deze zomer een campagne om mensen met een Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse of Surinaamse achtergrond over te halen zich te melden als bloeddonor. Die campagne lijkt vruchten afgeworpen te hebben. Ook de wervingscampagne in 2018 onder gamers is succesvol gebleken. Naar aanleiding daarvan hebben zich ongeveer 7400 nieuwe donoren gemeld. Het gaat dan vooral om spelers van het spel League Of Legends. Sanquin maakte reclame in dat spel en beloonde donoren ook binnen de game. Commentaar: Sanquin wil graag meer nieuwe mannelijke donoren vinden. Die zijn nu nog ondervertegenwoordigd vergeleken met vrouwen. Mannen kunnen frequenter bloed geven dan vrouwen. Bovendien hebben ze minder vaak een te lage ijzervoorraad in hun bloed, waardoor iemand niet mag doneren. Dat moet toch op te lossen zijn.

Dinsdag 24 september 2019 | Koning Willem-Alexander bij Verenigde Naties: Onaanvaardbaar dat verantwoordelijken voor internationale misdaden hun straffen ontlopen

Koning Willem-Alexander noemt het ‘onaanvaardbaar dat verantwoordelijken voor internationale misdaden’ hun straffen ontlopen. ‘Ik herhaal hier dat alle landen – ook Rusland – op grond van Veiligheidsraadresolutie 2166 dienen mee te werken aan het vinden van de waarheid over het neerhalen van MH17 op 17 juli 2014’. De koning | in 2015 sprak koning Willem- Alexander voor het eerst de Algemene Vergadering toe | benadrukte verder het belang van de VN ‘nu het draagvlak voor deze samenwerking onder druk staat’. Volgens koning Willem-Alexander is ‘ieders vrijheid, veiligheid en welvaart’ het best gewaarborgd bij een brede samenwerking van staten. ‘Sterker nog: wij hebben elkaar méér nodig dan ooit’. Ook nam de koning het op voor de rechten van seksuele minderheden. Hij zei: ‘Het Koninkrijk der Nederlanden is blij dat op steeds meer plaatsen in de wereld de gelijke rechten van homo’s, lesbiennes, transgenders en andere minderheidsgroepen worden benoemd in de wet’. Maar volgens koning Willem-Alexander is het uiteindelijk ‘de praktijk die telt’. Hij haalde eveneens de zorgen over de klimaatverandering aan. Hierover zei hij: ‘Nog nooit was internationale samenwerking zo urgent voor de toekomst van onze planeet. Broeikasgassen kennen geen grenzen. Alleen samen kunnen we klimaatverandering het hoofd bieden. Wij geven graag gehoor aan de oproep om verantwoordelijkheid te nemen en ambitie te tonen’. Koningin Máxima kreeg van haar man ook complimenten voor haar VN-werk. Zij is speciale pleitbezorger van de Secretaris-Generaal voor het toegankelijk maken van financiële diensten. ‘Zij vervult die functie nu tien jaar met een enorme gedrevenheid en passie en met groot plezier’, zei de koning. Commentaar: Nederland mag trots zijn op de koninklijke vertegenwoordigers van het Huis Oranje Nassau. Zowel koning Willem-Alexander als koningin Máxima kwijten zich op een voortreffelijke wijze van hun taken in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden.

Woensdag 25 september 2019 | Teamchef van de politie in Leiden Fatima Aboulouafa op non-actief gesteld

De teamchef van de politie in Leiden Fatima Aboulouafa, die afgelopen zomer publiekelijk aandacht vroeg voor racisme, machtsmisbruik en pesten binnen de politieorganisatie, is naar huis gestuurd. Er word beweerd dat ze op non-actief is gesteld omdat haar kritiek ‘te veel interne spanningen’ veroorzaakt bij de eenheid Den Haag, waar Leiden onder valt. Ze werkte al 23 jaar bij de politie en gaf sinds een jaar leiding aan een eenheid van 130 politieagenten. In juni van dit jaar plaatste ze een bericht op Instagram waarin ze discriminatie binnen de politie aan de kaak stelt en schrijft dat klokkenluiders niet worden gehoord.

Fatima Aboulouafa kreeg volgens bronnen gisteren telefonisch van de korpsleiding van de Nationale Politie te horen dat haar aanwezigheid ‘onrust veroorzaakt bij eenheidsleiding, sectorleiding en teamchefs’. Opmerkelijk, omdat korpschef Erik Akerboom afgelopen zomer nog een gesprek met haar had en het daarna ‘pijnlijk en onacceptabel’ noemde dat de leiding soms wegkijkt bij meldingen over agenten die zich misdragen. Fatima Aboulouafa was eerder teamchef op het politiebureau aan de Haagse Hoefkade. Ook daar heeft ze diverse malen misstanden met betrekking tot discriminatie en andere misdragingen intern aangekaart.

In reactie op het verhaal in de NRC ontkent de korpsleiding van de Nationale Politie dat de teamchef in Leiden op non-actief is gezet, maar Liesbeth Huyzer van de korpsleiding bevestigt wel dat er ‘een onwerkbare situatie is ontstaan, waarbij collega-teamchefs hebben aangegeven geen vertrouwen meer te hebben in de samenwerking met haar’. De korpsleiding zegt dat er een onderzoek loopt naar de verstoorde werkverhouding en dat ‘er een pauze is voorgesteld om juist rust te brengen in deze situatie’. Commentaar: Het is niet de eerste keer dat het politiekorps Den Haag in het nieuws komt met problemen binnen de organisatie. In een deel van het korps is er sprake van discriminatie, overmatig gebruik van geweld en een verziekte cultuur. Er gaan praatjes dat leidinggevenden ondanks duidelijke signalen van medewerkers niet hebben ingegrepen. De politie moet je beste vriend zijn; onderling schijnt dat anders te liggen.

Donderdag 26 september 2019 | Gemeente Rotterdam heeft financiering Eurovisie Songfestival rond

De gemeente Rotterdam heeft geld gevonden voor de organisatie van het Eurovisie Songfestival volgend jaar. Er wordt 11,5 miljoen uit de begroting van dit jaar gehaald van projecten die wel gepland stonden maar nog niet uitgevoerd worden. Daarmee wil de gemeente Rotterdam voorkomen dat er bezuinigd wordt op armoedebestrijding of veiligheid en darom kan het naar een speciaal potje voor het Eurovisie Songfestival. In totaal kost het Eurovisie Songfestival de gemeente 15,5 miljoen euro. De provincie Zuid-Holland betaalt daarvan een miljoen. Ruim drie miljoen komt uit het gemeentelijke evenementenfonds en het budget voor cultuur. Commentaar: Mooi dat het rond is maar het was stijlvoller geweest als het voor het bekend maken dat het grootste zangfestival ter wereld in Rotterdam zou woren gehouden.

Vrijdag 27 september 2019 | Bonte knaagkever vreet toren voormalig stadhuis Bolsward van binnen uit kapot

Bij werkzaamheden aan het stadhuis in het Friese Bolsward is gebleken dat de bouwkundige staat van de toren zo slecht is, dat het bovenste deel eraf gehaald moet worden. Dat is vandaag al gebeurd. Het stadhuis wordt gerenoveerd en tijdens het werk bleek de draagconstructie van de toren er slechter aan toe dan voorzien. Boosdoener is de bonte knaagkever. De bonte knaagkever heeft een voorkeur voor eikenhout en komt met name voor in historische gebouwen, waar het hout vol schimmels en vocht zit, schrijft de Nederlandse Vereniging voor Plaagdiermanagement Bedrijven op zijn website. De kever van zo’n 6 millimeter lang is moeilijk te vinden, omdat hij zich in de kern van een balk kan vermenigvuldigen en het hout van binnenuit opvreet. Burgemeester Jannewietske de Vries van de gemeente Súdwest-Fryslân laat weten dat de veiligheid van de inwoners voorop staat. De straten bij het oude stadhuis zijn al dicht voor het verkeer.’We nemen geen risico’s, daarom halen we het bovenste deel er zo snel mogelijk af’.

Historische feiten: De ontwerper en bouwmeester is Jacob Gysbert, de vader van de Friese dichter Gysbert Japicx. Het raadhuis werd gebouwd in de jaren 1614 – 1617 in de stijl van het Fries maniërisme. Het verving een gebouw uit 1474. Het stadhuis heeft een achtkante toren met een luidklok | geplaatst in 1619 | van Hans Falck, een klok | geplaatst in 1680 | van Petrus Overney en een beiaard uit 1955. Op de grote klok van het klokkenspel staat het volgende randschrift: ‘Tel zorgvuldig de uren welke mijn stem verkondigt: een van die vele zal uw laatste zijn’. In de periode 1892 tot 1895 werd het stadhuis gerestaureerd naar een plan van de Rotterdamse architect Jan Verheul. Sinds Bolsward in 2011 is opgegaan in de gemeente Súdwest-Fryslân wordt het gebouw nauwelijks meer gebruikt en krijgt een nieuwe bestemming.

Zaterdag 28 september 2019 | Het weerbericht van Piet Paulusma gaat hoe dan ook door

Toen Piet Paulusma op 2 januari 2019 te horen kreeg dat SBS6 wilde stoppen met zijn dagelijkse weerbericht mocht hij alle seizoenen nog één keer doen. Inmiddels zit hij in de herfst, maar nog niet van zijn carrière. ‘Piets Weerbericht gaat door, hoe dan ook en we zijn nog bezig met de manier waarop en waar ik mijn weerbericht ga laten zien, maar van stoppen is geen sprake’, zo laat hij weten.

Het nieuws dat SBS6 | waar hij al 23 jaar op te zien is | zo langzamerhand iets anders wilde, sloeg in Nederland in als een bom. Hoewel zijn laatste uitzending toen nog zo ver weg leek, komt die nu met rasse schreden dichterbij. Over zijn laatste keer moeten ze het nog hebben. Hij weet ook nog niet of het 30 of 31 december 2019 is. Oudejaarsavond heeft toch een bijzondere programmering, denkt hij, dus het zou ook kunnen dat Piet Paulusma een dag eerder gaat stoppen. Ook weet hij nog niet hoe die laatste Piet’s Weerbericht eruit gaat zien. Dat word de komende weken besproken. De Friese weerman hoeft geen groot feest, maar er moet natuurlijk wel iets plaatsvinden, voor de mensen met wie hij meer dan twintig jaar zo goed heb samengewerkt.

Commentaar: Het einde van zijn werkzaamheden bij SBS6 kwam niet echt als donderslag bij heldere hemel bij Piet Paulusma aan. Hij heeft van zijn hobby zijn beroep kunnen maken en dat is succesvol geworden. En dat had hij graag afgesloten op 1 september 2022, 25 jaar weerman op SBS6. John de Mol | eigenaar van onder meer SBS6 | heeft dat Piet Paulusma niet gegund. Hoe triest kan John de Mol zijn.

Welkom bij het Holland Magazine