Forum van Democratie | De Lijst Pim Fortuyn anno 2019!

De LPF | Lijst Pim Fortuyn | werd opgericht op 14 februari 2002, vier dagen na het ontslag van Pim Fortuyn als lijsttrekker van Leefbaar Nederland. Hij werd ontslagen naar aanleiding van een interview dat op 9 februari 2002 in de Volkskrant verscheen. Daarin beweerde hij ondermeer |niet voor het eerst | dat Nederland ‘vol’ zou zijn. Toen de interviewer hem erop wees dat hij die woorden van het bestuur van Leefbaar Nederland niet meer mocht gebruiken, zei hij: ‘Nou, daar moest ik me maar eens niet zoveel meer van aantrekken’ Het interview in de Volkskrant was kennelijk de druppel die de emmer deed overlopen. Einde met Leefbaar Nederland. Na een verkiezingswinst vol glorie kwam de interne onrust bij de LPF. Onrust na een verkiezingswinst is het nu ook bij het Forum van Democratie. En de onrust is ontstaan door een interview van mede-oprichter van deze partij Henk Otten in het NRC Handelsblad. De leden in de Tweede Kamer van Forum van Democratie | Thierry Baudet en Theo Hiddema | waren het met de inhoud van het interview niet eens. Henk Otten is van mening dat partijleider Thierry Baudet een te rechtse koers zou varen en hij zou het succes van de partij te weinig delen met andere volksvertegenwoordigers. Thierry Baudet gaf toe ‘verrast te zijn door dat interview’, maar zei ook dat hij ‘helemaal niet bang is voor een tweestrijd’.

Pim Fortuyn werd door Volkert van der Graaf vermoord op 6 mei 2002 op het mediapark te Hilversum. De kieswet maakte het onmogelijk de lijst nog aan te passen zodat de partij tot aan de verkiezingen | 9 dagen later | door ging met Pim Fortuyn als postume lijsttrekker, waarop men kon stemmen. Tijdens de verkiezing stemden 1.614.801 mensen voor de LPF waaronder ruim 1,1 miljoen voorkeurstemmen voor Pim Fortuyn, met wat door sommigen een condoleance-stem genoemd werd. De partij word geen succes en werd op 1 januari 2008 opgeheven.

Iedere mens in een democratisch land als Nederland mag haar of zijn mening uitten. En als die afwijkend is dan kan Thierry Baudet en Theo Hiddema de andere mening ook respecteren. Henk Otten is dan een drager van een andere mening dan de partij. En dat is wat anders dan de politieke koers van een partij. Thierry Baudet wordt door velen ‘goddelijk’ benaderd terwijl het ook een man is die aardig piano kan spelen en zich naakt op een strand laat fotograferen om te tonen hoe aantrekkelijk hij is. Maar kan praten als een advocaat. En Theo Hiddema loopt als een makke schaap achter Thierry Baudet aan terwijl ook hij financiële boter op zijn hoofd heeft.

Opvallend is dat ineens publiekelijk werd gemaakt dat Henk Otten € 32.500,00 uit de partijkas had genomen wegens extra verrichte werkzaamheden. Het is opvallend omdat kort daarvoor bekend werd dat Theo Hiddema al twee jaar land € 24.278,80 | officieel woont hij in Maastricht | per jaar aan vergoedingen onterecht heeft ontvangen van de Staat. Theo Hiddema heeft maar recht op € 17.017,00 want volgens de wet moet iemand zich registeren in een plaats waar hij naar verwachting twee derde van zijn tijd verblijft. En dat is bij Theo Hiddema Amsterdam en geen Maastricht. De voormalige advocaat zegt niet te weten dat zo’n vergoeding bestond. Is dat geloofwaardig. Neen, dat is het niet. Hij moet er van geweten hebben. Als lid van de Tweede Kamer wordt hij volledig geïnformeerd door de administratieve dienst van het Presidium van de Tweede Kamer over zijn schadeloosstelling van € 109.000,00 per jaar en over zijn vergoedingen.

Henk Otten heeft € 32.500,00 al teruggestort in de kas van het Forum van Democratie. Theo Hiddema overweegt het te veel ontvangen geld | in totaal € 14.523,60 | terug te betalen. Hij wil eerst nog uitzoeken of de vergoeding volgens de regels is verlopen. Theo Hiddema had er beter aan gedaan het te veel ook direct terug te storten. Lik op stuk handelen wil hij ook in de Tweede Kamer en nu kwakkelt hij en speelt een bedenkelijk rol als mediator in de soap tussen Henk Otten en Thierry Baudet. Henk Otten is Theo Hiddema helemaal niets verschuldigd en Thierry Baudet al helemaal niet. Theo Hiddema wil dat hij excuses aanbied aan Thierry Baudet. Henk Otten is een zelfstandig lid van de Eerste Kamer | voor Forum van Democratie | inmiddels en kan niet door het bestuur van het Forum van Democratie worden ontslagen als senator.

Want als Henk Otten schriftelijk zijn excuses dient aan te bieden aan Thierry Baudet dan zal Theo Hiddema zijn excuses schriftelijk dienen aan te bieden aan de nationale belastingbetalers, het Nederlandse volk. Hij moet geweten hebben dat hij te veel vergoedingen heeft ontvangen. Theo Hiddema staat bekend als een man die precies in de Tweede Kamer zaken fileert soms tot ongenoegen van collega-politici. Maar wel zuiver.

Dat valt tot nu toe bij het Forum van Democratie nog mee. Het kan een machtstrijd zijn. Immers Forum van Democratie is anno 2019 een machtsblok in de Eerste Kamer met 13 zetels maar kunnen in de Tweede Kamer nog geen botten breken met 2 zetels. En bij de LPF was het destijds andersom met 26 zetels in de Tweede Kamer. Van 2003 tot 2007 had de LPF 1 zetel in de Eerste Kamer. Dus appels met peren vergelijken. Niet doen dus. Is het Forum van Democratie anno 2019 te vergelijken met de LPF 2002 – 2008. Neen dat zeker niet.

Na een periode van interne onrust in de partij nam Mat Herben ontslag als fractievoorzitter. Hij werd opgevolgd door de politiek onervaren zakenman Harry Wijnschenk. In plaats van rust werd de interne onrust steeds erger. Harry Wijnschenk werd dictatoriaal gedrag verweten door andere fractieleden, wat uiteindelijk leidde tot het vertrek van twee fractieleden; te weten Winny de Jong en Cor Eberhard. De ministers Eduard Bomhoff en Herman Heinsbroek lagen elkaar op het persoonlijke vlak absoluut niet en hadden vaak ruzie. Ook tussen bestuur en fractie waren er voortdurend wrijvingen. Peilingen wezen uit dat de aanhang van de partij in sneltreinvaart slonk.

Wat wel valt te vergelijken is dat sommige politici zich erg belangrijk vinden voor hun partij. Dat deden de erven van Pim Fortuyn maar Thierry Baudet en Theo Hiddema vinden zich zelf wel zo belangrijk dat elke koerswijziging van een andere politicus van het Forum van Democratie ‘bewerkt’ wordt op een slimme manier, althans dat moet er oplijken.

En dan probeert Theo Hiddema daarin nog te ‘bemiddelen’ want Henk Otten mocht van 81% van hun stemmers | volgens peiling Maurice de Hond van 28 april 2019 | het interview niet geven. De wijze van handelen van ondermeer Thierry Baudet wordt door 78% | volgens peiling Maurice de Hond van 28 april 2019 | van hun stemmers als gerechtvaardigd ervaren terwijl 61% | volgens peiling Maurice de Hond van 28 april 2019 | van mening is dat Henk Otten moet afzien van zijn zetel in de Eerste Kamer.

Overigens is slechts 15% van hun stemmers | volgens peiling Maurice de Hond van 28 april 2019 | het eens met de inhoud van het gegeven interview aan het NRC Handelsblad. Of het ‘karaktermoord’ is geweest van Thierry Baudet en de zijnen zal de geschiedenis wijzen. Uiteindelijk is het niet uit te sluiten dat Henk Otten zijn politiek avontuur kan stranden vanwege die € 32.500,00. Dat Theo Hiddema zijn onterechte vergoedingen van € 14.523,60 nog overweegt om terug te betalen kraait niemand naar bij het Forum van Democratie. Immers gemeenschapsgeld is wat anders dan geld van de partij. Geld dat overigens keurig is terugbetaald zoals ik eerder al meldde.

De partij Forum van Democratie met Thierry Baudet vist in de zelfde vijver als de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders. Bij de laatste verkiezingen hebben Forum van Democratie en de PVV samen 21% van de stemmen gehaald. Daarmee staat vast dat éénvijfde deel van de kiesgerechtigden geloven in politieke koersen van de ‘goddelijke’ Thierry Baudet en recht voor zijn raap sprekende Geert Wilders. Maar dat betekent ook dan 79% van de kiesgerechtigden er anders overdenken. En dat is iedereen zijn of haar goed recht. De vraag of Forum van Democratie ooit zal mogen meeregeren is moeilijk te beantwoorden. De waarheid ontbreekt bij Thierry Baudet met zijn politieke doelen.

Welkom bij het Holland Magazine