Watersnoodramp | 1953

Vanaf vrijdag 30 januari trok een grote storm, met een omvang van circa duizend kilometer, over Schotland naar de Duitse Bocht. Door de harde noordnoordwesten wind waarmee deze storm gepaard ging, werd het water in de Noordzee opgestuwd in de richting van het Engelse Kanaal. Op zaterdag 31 januari, de vijftiende verjaardag van prinses Beatrix, leverde