EU | Uittreden Nederland is economische zelfmoord

Steeds vaker merken wij Nederlanders dat besluiten van de Europese Unie | afgekort: EU | hun invloed hebben op het dagelijkse leven in Nederland en daarmee natuurlijk ook in de andere aangesloten landen. Landbouwers, milieuorganisaties, werkgevers- en werknemersorganisaties, consumentenbonden en besturen van economisch achtergebleven provincies, allemaal gaan ze naar Brussel. Ze willen subsidie, ze willen