Behoud koopkracht | Leugen van VVD – CDA – D66 – CU

Geert de Jonge – Columnist

De koopkracht geeft aan hoeveel een huishouden gemiddeld kan kopen. De koopkracht is onder andere afhankelijk van inkomen, belastingen en waardevermindering van geld. Van belang is hoe de koopkracht zich ontwikkelt over de tijd. Het gaat om de ontwikkeling van het inkomen ten opzichte van de inflatie. Als het inkomen sneller stijgt dan de inflatie, stijgt de koopkracht. Het gaat om het netto-inkomen, dus na de afdracht van belastingen en sociale premies, maar inclusief diverse toeslagen voor huur, zorg en kinderen. In Nederland bleven de netto-inkomens vrijwel gelijk en dalen de prijzen licht, zodat de koopkracht licht stijgt. De koopkracht daalt ook bij stijgende belastingen omdat dan het besteedbare deel van het inkomen daalt. Indien het inkomen sterker stijgt dan de prijzen, neemt de koopkracht toe. Is het anders om dan neemt de koopkracht af. En in die situatie zitten nu de Nederlanders. Het kabinet VVD-CDA-D66 en ChristenUnie | afgekort: CU | hebben niet de waarheid verteld over de stijging van de energiekosten en derhalve gelogen. 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek | afgekort: CBS | baseert zijn cijfers op de huidige energietarieven en het gemiddelde energieverbruik van een huishouden. Het kabinet VVD-CDA-D66-CU hebben oudere informatie gebruikt en steelt nu dus meer van de Nederlandse burgers dan ze al van plan waren. Dit is duidelijk een geval van door de mand vallen. Dit was het plan wat niet openbaar mocht worden.

Hoe dom kun je zijn VVD-er Mark Rutte, CDA-er Sybrand Buma, D66-er Rob Jetten en CU-er Gert-Jan Segers vijf weken voor de Provinciale Statenverkiezingen op woensdag 20 maart 2019. Het volgens de coalitie ideale koopkrachtplaatje spatte uit één. En niet alleen de energiekosten zijn bepalend.

Wat wordt er aan energie verbruikt in Nederland: Alleenstaanden verbruiken gemiddeld 1.800 kWh stroom en 650 m³ gas; koppels zonder kinderen verbruiken gemiddeld 2.950 kWh stroom en 1.020 m³ gas; een gezin met één kind verbruikt gemiddeld 4.000 kWh stroom en 1.450 m³ gas; Een gezin met twee kinderen verbruikt gemiddeld 4.600 kWh stroom en 1.720 m³ gas en een gezin met drie kinderen verbruikt gemiddeld 5.300 kWh stroom en 1.800 m³ gas. Een gemiddeld huishouden is dit jaar € 334,00 meer kwijt aan energie dan in 2018, bij hetzelfde verbruik. Dat is gebleken uit cijfers van het CBS. De stijging werd veroorzaakt door de verhoging van de energiebelasting, hogere netwerkkosten en hogere tarieven voor gas en elektriciteit. Op 13 maart 2019 | een week voor de Provinciale Statenverkiezingen | worden de doorrekeningen van het voorlopige klimaatakkoord gepresenteerd. Dat akkoord heeft mogelijk ook nog gevolgen voor de hoogte van de energierekening. En zal naar verwachting gevolgen hebben voor het stemgedrag van de Nederlanders op 20 maart 2019. En dit kan voor de coalitie van VVD-CDA-D66-CU meer zetels verlies gaan betekenen in de Eerste Kamer dan al wordt verwacht.

Nederlanders betalen veel meer voor stroom en gas dan in de meeste andere Europese landen. Dat concludeert Energievergelijk.nl. Het is olie op het vuur, nadat bekend werd dat Nederlanders dit jaar honderden euro’s meer kwijt zijn aan gas en elektra dan eerder. Volgens de analyse die is gebaseerd op de Household Energy Price Index liggen de prijzen voor elektra in ons land 28% hoger dan gemiddeld in Europa, maar gas is relatief nog duurder. ‘Dat hebben Nederlandse huishoudens vooral te danken aan de hoge belastingen’, stelt Koen Kuijper van Energievergelijk.nl. ‘53% van onze totale gasrekening bestaat uit energiebelasting en btw. In geen enkel ander Europees land is dit aandeel zo groot’. Nederlanders betalen 0,76 cent voor een kubieke meter gas. In Duitsland en België betalen ze respectievelijk maar 0,56 en 0,55 cent. Alleen in Zweden, Zwitserland, Denemarken en Italië zijn ze meer kwijt aan gas. Een kilowattuur stroom kost in Nederland 0,23 cent. Daarmee staat Nederland Europees gezien op een achtste plaats. Duitsers en Denen betalen 0,31 cent, maar Fransen en Zweden hoeven maar amper 0,20 cent neer te tellen .

Welkom bij het Holland Magazine